Pavel och Tatiana Smolsky från Moskva säger att särskilt för äldre ryssar är det bra om fler finländare lär sig ryska. Foto: Tor Wennström.

Finländarna väljer svenska fram om ryska

Svenska står sig starkt som undervisningsspråk om finländarna tvingas välja mellan att plugga svenska eller ryska, visar en ny Hbl-gallup.

Hufvudstadsbladet har låtit Research Insight undersöka hur finländarna skulle välja om de som obligatoriskt språk i grundskolan tvangs välja mellan svenska och ryska.

60 procent av dem som svarade föredrar svenska. Bland kvinnorna är stödet för svenska störst. 73 procent av kvinnorna skulle välja svenska, medan det bland männen väger rätt jämt mellan ryska och svenska. 53 procent av männen föredrar att ryska fram om svenska.

Särskilt de unga männen (18-24 år) och de äldre männen (65-70 år) föredrar ryska. Hela 81 procent av de unga männen skulle välja ryska.

Stark svenska
 

Så gjordes undersökningen
  • Opinionsmätningen om finländarnas attityder planerades av Hbl:s redaktion och utfördes av marknadsunder-sökningsbolaget Research Insight under perioden 27.11–7.12.2012.
  • Totalt svarade 1 005 personer på enkäten via internet.
  • Resultaten är representativa för den finländska befolkningen enligt kön och boningsort samt upp till 70 års ålder.
  • Undersökningens felmarginal på totalnivå är 3 procentenheter.

I den mediala och den politiska debatten ställs ofta svenska och ryska mot varandra. För ett år sedan skrev professor Åsa Palviainen vid Jyväskylä universitet en rapport om konsekvenserna av att göra svenska frivilligt i grundskolan.
Hon blir inte överraskad över resultaten i Hbl:s gallup.

– Det här känns igen från tidigare undersökningar. Kvinnor är mera intresserade av att studera språk generellt och svenska i synnerhet än män, säger Palviainen.

– Resultatet som helhet visar att svenskan står sig stark. Det tvåspråkiga Finland är djupt rotat.  Egentligen är det bara två grupper som sticker ut. De unga männen och de gamla männen skulle fördra ryska.

Sannfinländarna och ryskan

Om man hårddrar resultatet från Hbl-undersökningen kan man något karikerat säga att det är unga män, bosatta i östra Finland och som röstar på Sannfinländarna som är mest benägna att välja ryska.

Bland Sannfinländarnas sympatisörer väljer 56 procent ryska i stället för svenska. Samtliga andra partiers sympatisörer föredrar svenska. Bland De grönas väljare är stödet för svenska störst, hela 75 procent.

Antalet respondenter för småpartierna SFP och Kristdemokraterna var så lågt att Hbl väljer att inte redovisa de siffrorna.

I huvudstadsregionen, södra Finland och västra Finland finns det ett grundmurat stöd för att läsa svenska. Också i norra Finland med täta kontakter med Sverige över Torne älv är intresset för att läsa svenska betydligt större än intresset för ryska.

Östra Finland är den enda region där en majoritet skulle föredra ryska fram som obligatoriskt undervisningsspråk.

Läs mer i dagens Hufvudstadsbladet!