Årets Per Brahe-pris går till miljöinnovatör

Filosofie doktor Parvez Alam får årets Per Brahe-pris, som delas ut av Stiftelsen för Åbo Akademi. Priset ges till en yngre lovande forskare vid Åbo Akademi. Prissumman är 12 000 euro.

Parvez Alam är född 1975 och är brittisk medborgare med goda kunskaper i svenska. Han har bidragit till att revidera både forskningen och undervisningen vid huvudämnet naturmaterialteknik (tidigare träförädling) vid institutionen för kemiteknik vid Åbo Akademi.

Han har också etablerat en ny forskningsgren vid akademin, biomimetik, som utnyttjar naturen som inspiration för att lösa problem och skapa nya, miljövänliga produkter.

Alam har skrivit en mängd vetenskapliga artiklar och har en aktiv roll i handledningen av doktorander. Han är samhällsengagerad och sprider sitt kunnande bland annat via dagspressen och genom kontakt till gymnasier.

Han avlade sin doktorsexamen 2004 vid University of Bath i Storbritannien och har sedan dess verkat som forskare i pappersförädling vid Åbo Akademi.

Stipendiet överräcktes av stiftelsens styrelseordförande, minister Christoffer Taxell, i Åbo i dag.