Bakgrund: Observatörsstatus i FN

Palestinierna vill få höjd status — och bli så kallad observatörsstat — i FN. Palestiniernas förfrågan väntas formellt läggas fram på torsdagen i FN:s generalförsamling. För närvarande är endast Vatikanen observatörsstat i FN.

Palestinierna försökte i fjol att bli formell medlemsstat i FN. Det försöket saknade stöd i FN:s säkerhetsråd, där de fem permanenta medlemsländerna USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina har vetorätt. USA motsätter sig också palestiniernas försök att bli observatörsstat.


För att bli observatörsstat räcker det med enkel majoritet i FN:s generalförsamling och dess 193 medlemsländer. Beslutet behöver inte backas upp av säkerhetsrådet.

Palestinierna har sedan 1974 haft så kallad permanent observatörstatus i FN:s generalförsamling. Först gällde den Palestinska befrielseorganisationen (PLO), men 1988 ändrades beteckningen till att gälla palestinierna.

Bland dem som i dag har permanent observatörsstatus i FN finns regionala samarbetsorganisationer som Europeiska unionen eller Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

En förhöjd observatörsstatus för palestinierna skulle ha ett viktigt symbolvärde och kunna stärka dem i fredsförhandlingar med Israel.

Källa: NE, AFP, BBC (TT)