Lehtikuva/Sari Gustafsson.

Finländsk utbildning i topp enligt studie

Finländska skolor rankas som de bästa i en brittisk studie som jämför skolsystemen i de utvecklade länderna. En orsak till att de finländska skolorna klarar sig så bra i internationella jämförelser är att vi har ett så jämbördigt system, anser Kristiina Volmari vid Utbildningsstyrelsen.

Undersökningen som gjorts av brittiska Pearsons Foundation rankar Finlands skolsystem som det bästa och det Sydkoreanska som det näst bästa och på tredje plats kommer Hong Kong, som brukar studeras separat från Kina i sådana här jämförelser. I botten av de totalt 40 jämförda länderna kommer Mexiko, Indien och Brasilien, uppger BBC. Nyhetsbyrån citerar Michael Barber från Pearsons som säger att framgången i de asiatiska länderna förklaras av att barnens föräldrar har så höga förväntningar.

Undervisningsrådet Kristiina Volmari  vid utbildningssstyrelsen har kort hunnit bekanta sig med studien.

– Det är en mycket intressant rapport. Speciellt då den placerar Finland och Syd Korea i toppen. Man förstår då man läser mellan raderna att vi i Finland har ett mycket fint system då 70 procent av barnen i Korea får privat undervisning efter skolan. Där har man infört förbud om att ge privatundervisning åt barn efter klockan tio på kvällen. Ur den synvinklen är vi nog bäst, vi har ett humant och effektivt system och våra kostnader ligger på OECD:s medelnivå, säger Volmari.

Ändå tycker hon att det är ganska modigt att säga att vi har världens bästa skola.  Om man baserar det på Pisa undersökningarna så mäter de bara en liten del av hela systemet och resultatet är inte allmängiltigt. Dessutom har ingen sett på vår yrkesutbildning och resultat från den.

– Om vi ser på på 15-åringars resultat i läsning, matematik och naturvetenskaper så ligger vi säkert i toppen och vi är bland de främsta för att skolan är human för barnen,  vi vill jämbördigt maximera varje barns potential. Då vi haft japanska gäster på besök har de frågat om vi lär barnen att tävla i skolan. Vi har svarat att varje barn tävlar med sig själv, säger Volmari.

Pearson-studien skiljer sig från Pisa undersökningar för att den jämför många olika mätningar, bland annat Pisa. Enligt Volmari innehåller Pearson-undersökningen också beskrivande material där man ser på den kulturella kontexten och hur det påverkar utbildningen. De har också använt statistik och sett på kostnader för utbildningen.

Finns det något man kan lära sig av den nya studien?

– Man kan alltid lära sig nya saker. I rapporten är det ganska fint sagt att inget skolsystem kan bevaras statiskt då världen ändras. I Finland jobbar vi mycket på det. I utbildningen måste vi ha siktet inställt på framtiden för yrken ändras hela tiden och lärandet måste vara helomfattande.  Och vi får inte offra det jämbördiga skolsystemet. Nu är vi mycket oroliga för att skillnaderna mellan skolorna växer i Helsingforsregionen och där behövs mycket arbete. Också lärarnas artbetsbörda ökar och vi måste fråga oss när läraryrket inte längre är lockande? I Sverige är lärarjobbet inte så populärt men vi har fördelen att vi kan välja bland de bästa som vill bli klasslärare. Till klasslärarutbildningen antas i medeltal bara 12 procent av de sökande. 

De tio högst placerade länderna:

1. Finland.

2. Sydkorea.

3. Hongkong.

4. Japan.

5. Singapore.

6. Storbritannien.

7. Nederländerna.

8. Nya Zeeland.

9. Schweiz

10. Kanada.

11. Irland.

12. Danmark.

13. Australien.

14. Polen.

15. Tyskland.

16. Belgien.

17. USA.

18. Ungern.

19. Slovakien.

20. Ryssland.

Här presenteras undersökningen på Pearsons egen hemsida.

Ryssland var inte sämst

I artikeln stod det felaktigt att Ryssland hamnar sist i jämförelsen. Det stämmer inte. Ryssland ligger på tjugonde plats.