Arkivfoto: EPA/BERTIL ERICSON. Sveriges migrationsminister Tobias Billström vill att asylprövningen ska se likadan ut i alla EU-länder.

Sverige vill se flera länder ta flyktingansvar

Solidariteten mellan EU-länderna är obefintlig när det gäller att ta emot asylsökande. Det säger Sveriges migrationsminister till Hbl. Men han säger inget kritiskt om Finlands asylpolitik.

Skillnaden är enorm. Samtidigt som Sverige räknar med 44 000 ansökningar om asyl i år och, till och med 60 000 nästa år, tar Finland i år emot drygt 3 000, något färre än tidigare år.

– Det är svårt att säga vad det beror på. I Danmark tar man också emot något flera än hos oss, men i Norge har siffrorna sjunkit, säger Esko Repo, direktör på asylenheten vid Migrationsverket.

I praktiken är det tre–fyra länder som tar emot nästan alla flyktingar som kommer till EU. Just nu är det kriget i Syrien som står bakom flyktingströmmarna och röster höjs för ökad solidaritet. Till exempel Sverige räknar med 18 000 asylsökande från enbart Syrien nästa år.

– Vi har en situation där nio stater av tjugosju i EU tar emot nittio procent av alla flyktingar. Av dessa länder står Tyskland, Frankrike, Italien och Sverige överst på listan, säger migrationsminister Tobias Billström till Hbl.

Hur är det med solidariteten mellan EU-länderna?

– Solidariteten är minimal, för att inte säga obefintlig.

Vad ska man göra?

– Den här diskussionen måste föras på europeisk nivå. Ambitionen är att skapa ett gemensamt asylsystem för hela EU och få det på plats före årsskiftet. Där har Sverige varit drivande tillsammans med andra länder, även Finland.

Vilka länder bör ta mera ansvar?

– Det är inte fråga om att peka ut enskilda länder. Men ska vi ha ett system i Europa där gränserna är öppna inåt och med en gemensam yttre gräns så måste prövningen av asylansökningar i regionen ske likvärdigt, säger Billström.

Gör Finland tillräckligt genom att ta emot 3 000 asylsökande?

– Det är inte en fråga som kan formuleras på det viset. Det handlar också om vart människor väljer att söka sig.

Att det finns bekanta och släktingar i ett land har stor inverkan på vart flyktingarna tar sig. I Sverige bor redan från förut betydligt fler syrier än i Finland. De senaste åren har Finland justerat sina asylregler för att få dem i linje med övriga Norden.

– Kriterierna för beviljande är desamma i de nordiska länderna men annars finns det en del skillnader, säger Esko Repo.

”Höga hinder”
Ett problem enligt riksdagsledamot Anna Kontula (VF) är att hindren för flyktingar är så höga innan de når fram till asylluckan.

– Enligt lag är de som kommer till landet laglösa fram till att de har ansökt om asyl. Man har skapat ett slags hinderbana vid gränserna som flyktingarna måste ta sig igenom olagligt. Om man inte skjuts eller blir avvisad vid gränsen kan man alltså söka asyl.

Heikki Autto (Saml) är medlem i riksdagens förvaltningsutskott, som bland annat behandlar invandringsfrågor. Enligt honom kan Finland inte ta emot fler flyktingar. Arbetsmarknaden fungerar bättre i Sverige och därför kan landet också assimilera människorna i samhället på ett bättre sätt.

– Finland tar sitt ansvar. Det som är väsentligt är att det finns möjligheter att integrera människorna i det finländska samhället, säger Autto.

Men också Sverige går mot en lågkonjunktur. Trots det öppnar landet gränserna för ett rekordantal flyktingar. Minister Tobias Billström säger att han inte tror att det ökar främlingsfientligheten.

– När det gäller Syrien handlar det om människor på flykt undan en ondskefull diktatur. Det finns ingen som ifrågasätter att vi ställer upp för dem. Det finns väl ingen som på allvar hävdar att en syrier som flyr skulle vara en lycksökare.

Är du rädd för att det gynnar Sverigedemokraterna?

– De gynnas av helt andra frågor som hänger ihop med till exempel bristande framtidstro ute på landsbygden där vi har strukturomvandling. Det är inte primärt migrationsfrågor som i det här fallet styr, utan det är fråga om hur vi lyckas med integrationen, det är en helt annan fråga.