LEHTIKUVA / Rajavartiolaitos

Oljeutsläppet utreds som brott

Finska vikens sjöbevaknings bevakningsfartyg Merikarhu och patrullbåtar från Helsingfors stads räddningsverk har städat upp merparten av oljan utanför Helsingfors. Polisen reder ut varifrån oljan kommer.

Gränsbevakningen  granskade  på söndagsmorgonen oljeutsläppen utanför Helsingfors och kunde konstatera att oljebältet krympt betydligt, dels tack vare saneringsarbetet och dels tack vare avdunsning. Oljebältet har även rört på sig i sydlig riktning.

Enligt Santeri Matikainen på sjöbevakningen orsakar den olja som finns kvar inte problem, inte heller för fåglar, och saneringen av  oljan avslutas.

Hur utsläppet uppkommit undersöks fortfarande. Gränsbevakningen har låtit ta prover från fartyg som rört sig i området under natten mellan den andra och tredje november. Det är inte heller uteslutet att oljan kan ha kommit från en annan källa än ett fartyg. 

 Enligt räddningsverket är oljans ursprung svårt att slå fast eftersom oljan ligger i flera avlånga flottar på havet intill Helsingfors. Bland annat undersöks byggplatser längs kusten.

Oljesanering har utförts i trakten av Stora Räntan och Skifferholmen och längs hundratals meter strand i trakten av Ärtholmen.