Foto: Lehtikuva

Företag redogör för sina D-vitaminpreparat

Yles tv-program Akuten rapporterade på onsdagen om en undersökning vid Östra Finlands universitet som avslöjade att en del av D-vitaminpreparaten på marknaden innehåller mindre D-vitamin än vad det står på burken.

I några produkter var D-vitaminhalten 0 procent. Förteckningen över de analyserade preparaten finns på Yles webbplats.

En del firmor har redan börjat undersöka saken och skickat in resultat till kommunerna.

– Jag vet inte exakt när vi får rapporterna, men de första kommer kanske nästa vecka, säger överinspektör Anna Mizrahi på Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Om ett företag har låtit analysera preparatet i ett laboratorium som godkänts av Evira ska produkten gå att lita på enligt Mizrahi.

De företag som levererar preparaten till marknaden ska övervaka att vitaminhalterna är tillräckliga. Kommunernas myndigheter för livsmedelstillsyn besöker firmorna och följer med att deras egen övervakning fungerar och att deras metoder är i ordning. Företagens eget ansvar för övervakningen finns inskriven i EU-lagstiftningen och livsmedelslagen.

Europeiska livsmedelsmyndigheten gräns för D-vitamin är 100 mikrogram för vuxna. För barn under 10 år är gränsen 50 mikrogram och för barn under ett år 25 mikrogram.