D-vitamintabletter och -kapslar. Foto: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Evira: D-vitaminhalterna måste utredas

Livsmedelssäkerhetsverket Evira ber kommunerna att reda ut om forskningsresultaten om brister i D-vitaminpreparat stämmer. Det hör till kommunernas uppgifter att övervaka företagens verksamhet i sitt eget område, och där ingår också att kontrollera produkterna.

Yles program Akuutti rapporterade i går om en undersökning vid Östra Finlands universitet där man kommit fram till att en del av D-vitaminpreparaten på marknaden inte innehåller den mängd D-vitamin som uppges. En del preparat innehåller inget D-vitamin alls.

– Evira har bett universitetet om information om de metoder som använts i forskningen, säger överinspektör Anna Mizrahi vid Evira.

Enligt henne kan olika metoder ge olika resultat. Universitetets laboratorium är inte godkänt som livsmedelslaboratorium av Evira.
Mizrahi säger att försäljningen av D-vitamin stoppas om det visar sig att resultaten stämmer. Märkningarna korrigeras eller så ändras sammansättningen.

– Bristfällig information skulle vara att lura konsumenten.

Enligt Mizrahi finns det sannolikt inget behov att återkalla några stora mängder preparat från marknaden, eftersom det inte rör sig om någon hälsorisk.

– Vad jag har hört så har också företagen börjat utreda saken.

Forskaren litar på sina resultat

Enligt undersökningen var en av företaget Vitabalans Oy:s D-vitaminprodukter bristfällig. Vitabalans meddelade på torsdagen att bolaget snart ska reda ut forskningsresultatens juridiska och vetenskapliga tillförlitlighet. Enligt företaget bekräftar undersökningar som gjorts av ett oberoende laboratorium att mängden vitamin D i produkten uppfyller kraven.
Biokemisten Tarja Nurmi, som presenterade forskningsresultaten för Yle, litar fortfarande på resultaten.
–Inte skulle vi ju annars offentliggöra sådana här resultat, säger Nurmi.
I undersökningen analyserades 26 D-vitaminprodukter, och 13 av dem uppfyllde Eviras rekommendation då man beaktar mätosäkerheten. Resten av produkterna som undersöktes innehöll mindre vitamin än lovat.
Enligt Nurmi har man i universitetets laboratorium fått samma resultat av D-vitaminhalter som i livsmedelslaboratorier.