EPA

Estelle bordades utan våld

Hbl försökte på lördagen förgäves få kontakt med besättningen på Estelle. Däremot svarar Mikael Löfgren, pressansvarig på organisationen Ship to Gaza Sweden.

– Vi har heller inte hört något av Estelles besättning eller passagerare sedan satellitlinjerna bröts vid 10.30 svensk tid, säger Löfgren per telefon från Stockholm.

Enligt uppgifter från Israels armé bogserades fartyget till hamnstaden Ashdod.
– Där ska passagerarna sättas i fängsligt förvar, säger Löfgren.

Hur oroliga är ni?
– Enligt uppgift avlossades inga vapen under övertagandet och ingen sägs ha skadats. Vi hoppas att det överensstämmer med verkligheten.

Hur kommenterar du övertagandet av Estelle?
– Vi befann oss långt ute på internationellt vatten. För det andra var vi utanför Gazas territorialvatten, inte Israels. För det tredje är de ombordvarande människorättsaktivister som är ute i ett fredligt ärende – alla vet att vi bara har förnödenheter ombord. Vi ser övertagandet som ett allvarligt brott mot folkrätten och mot den fria rörligheten till havs.

Det sägs ha varit fem sex militärfartyg involverade i övertagandet. Hur kommenterar du det?
– Det är ytterligare en absurd dimension i det här. Så många soldater, så många vapen för en gammal skuta med fotbollar och rullstolar. Det är nästan lite tragikomiskt.

Hur känns det att ni inte kom ända fram?
– Även om det var en lång resa, 5000 sjömil från Åbo, och vi blev stoppade när det var bara 30 sjömil kvar så är vår avsikt inte själva resan utan att fästa uppmärksamhet på den gruvliga situationen i Gaza. Det tror jag vi lyckats med. Vi uppmanar samtidigt alla att delta i opinionsarbetet för att blockaden en dag ska upphävas.

Hade ni räknat med att inte komma fram?
– Hade du räknat med att Berlinmuren skulle falla en vecka innan den föll?

– Även om vissa uppgifter tycks oöverstigliga så om man har en stark känsla av att mänskliga rättigheter kränks så måste man fortsätta motarbeta situationen.

Är det uteslutet att ni kan leverera förnödenheterna till Gaza?
– Det är möjligt att något kan fraktas in med hjälp av FN. Det har hänt tidigare. Det avgörande är ändå att Gazaborna ska kunna resa och handla över gränserna precis som alla andra i världen.

Det går inte att komma in på er Ship to Gaza-hemsida. Är ni utsatta för någon sorts attack?
– Först blev vi glada för vi tänkte att vi har så många besökare att den överbelastats. Men nu har vi dragit slutsatsen att vi utsatts för en överbelastningsattack. Vi överväger att polisanmäla det här för att få reda på vem det är. Inte för att det är svårt att gissa vem som ligger bakom den.