Fartyget Prestige utanför nordvästra Spanien den 19 november 2002. Foto: AFP PHOTO / DOUANE FRANCAISE

Spaniens behandlar landets största miljökatastrof

För tio år sedan sjönk oljetankern Prestige vid Spaniens nordkust. 50000 ton olja rann ut i havet och blev den värsta oljekatastrofen i landets historia.

Tusentals kilometer strandlinje i Spanien, Portugal och Frankrike förorenades.

På tisdagen inleddes äntligen domstolsbehandlingen av fallet. Tankfartygets kapten, två medlemmar av befälet och dåvarande chefen för den spanska handelsflottan är åtalade. Åklagaren yrkar fängelsestraff på till och med tolv år.

På den första rättegångsdagen koncentrerade sig domstolen på procedurfrågor, och de åtalade ställs inför domstolen i november. Rättegången ska enligt planerna fortsätta till maj nästa år. Vittnena är flera hundra.