Foto: Colourbox

Duodecim: D-vitamin förebygger inte influensa

Enligt en studie lönar det sig inte att äta D-vitamin för att förebygga förkylning.

Nyhetstjänsten Duodecim återger resultaten som ursprungligen publicerades i det amerikanska läkarförbundets tidning Jama. Enligt studien hjälper klart höjda halter av D-vitamin i blodet inte mot infektioner i de övre luftvägarna.

322 friska vuxna deltog i studien. Hälften av dem fick tillskott av D-vitamin medan de andra fick preparat utan någon verksam substans. Deltagarna i studien drabbades under uppföljningsperioden av lika många infektioner i de övre luftvägarna oberoende av grupp. Infektionerna pågick också lika länge oberoende av grupp.

Duodecim påminner ändå om att D-vitamin har många positiva hälsoeffekter. Därför är det viktigt att se till att man får i sig tillräckligt mycket av det speciellt vintertid.

Största delen av finländarna får i sig för lite D-vitamin.