Magasinbranden kan ha varit anlagd – polisen söker grå Ford Fiesta

Polisen misstänker att branden var anlagd och har inlett en förundersökning. En grå bil har setts lämna platsen samtidigt som magasinet började brinna.

Enligt Helsingin Sanomat söker polisen efter en grå personbil, som sågs lämna platsen samtidig som magasinen började brinna. Bilen är en Ford Fiesta av nyare årsmodell. 

Polisen i Norra Karelen tar emot tips på numret 0718756500.

Byggnaden har totalförstörts i branden. Den ägdes av Trafikverket och inhyste bland annat en antikhandel och kontorslokaler. Det fanns inga människor i byggnaden när branden bröt ut.

Artikeln är uppdaterad. Byggnaden ägdes av Trafikverket, inte av VR.

Förstört magasin i Joensuu ägs av Trafikverket, inte VR

Rättelse till FNB:s inrikestext söndagen den 7.10 med rubriken "Magasin i Joensuu förstördes i eldsvåda".

I texten sägs det att byggnaden ägdes av VR, vilket inte stämmer. Byggnaden ägs av Trafikverket.