Statens revisionsverk kritiserar utdelningen av vinstmedel

Undervisnings- och kulturministeriet får kritik från Statens revisionsverk (SRV) för utdelningen av vinstmedel från spel.

Enligt verket finns det brister i övervakningen av och grunderna för utdelningen.

Kriterierna för att få understöd är enligt SRV delvis oklara och ogenomskinliga. Det finns också stora skillnader mellan understödbesluten beroende på vilken enhet eller vem det är som behandlat ärendet. En del av besluten har enligt verket varit bristfälliga.

Undervisnings- och kulturministeriet kritiseras för att inte ha granskat den verksamhet som beviljats understöd, bortsett från i enskilda fall.

SRV granskade fjolårets utdelning av vinstmedel från spel. Utdelningen administreras av Undervisnings- och kulturministeriet. Summan uppgår totalt till över 300 miljoner euro.
Enligt SRV har ministeriet redan skridit till åtgärder.