Som knivhugg. Anna Lemström fick utstå knivskarpa smärtor i flera dagar innan läkarna kom på att testa henne för njursten. Njurstensanfall som förr var vanligast bland män drabbar allt oftare också kvinnor och unga. Foto: Lina Enlund

Allt fler drabbas av njurstensanfall

Plågor orsakade av njurstenar har blivit allt vanligare. Runt 55 miljoner européer får njurstensbesvär under sin livstid. Dåliga matvanor är en av orsakerna. Enligt urologen Pekka Hellström måste njurstenspatienter vänta onödigt länge på vård. Anna Lemström fick vrida sig i smärtor i flera dagar.

Antalet personer som drabbas av njurstenar har fördubblats på trettio år. Numera drabbas ungefär var tionde europé av njurstensbesvär någon gång under sitt liv. Urologerna i det europeiska urologförbundet EAU är oroade över utvecklingen och patienternas bristfälliga kunskap om förebyggande.

– Man talar inte mycket om njursten trots att det är ett ytterst smärtsamt och numera rätt vanligt fenomen. Njursten som inte behandlas kan det vara livshotande, säger professor Palle J.S. Osther från EAU.

Stenarna bildas när koncentrationer av salter, oftast kalcium, blir för hög och det bildar kristaller i njurarna. Små stenar kan spolas ut med urinen utan besvär, men större stenar kan vandra ner i urinledaren, stoppa urinflödet och orsaka svåra smärtor. Njurstensanfall räknas som något av den värsta smärtan en människa kan uppleva.

– De njurstenspatienter som också fött barn brukar säga att smärtan vid njurstensanfall är värre än födslovärkarna, säger urolog Pekka Hellström.

Enligt urologförbundet hör den markanta ökningen ihop med de livsstilsförändringar som bidragit till att fetma och hjärt- och kärlsjukdomar blivit allt vanligare. Övervikt och dålig kost ökar risken för njurstenar. Också ärftlighet och vissa sjukdomstillstånd är riskfaktorer.

– Det är helt klart en sjukdom som har att göra med höjd levnadsstandard. Ett högt intag av animaliskt protein är en bidragande orsak till njursten, säger docent Pekka Hellström, ordförande för Finlands urologförbund.

Njursten är vanligast förekommande bland patienter i åldern 30-50 och de drabbar oftare män. Men livsstilsförändringar håller på att jämna ut skillnaderna och njursten blir allt vanligare också hos kvinnor och yngre.

Utöver ett rikligt intag av animaliskt protein kan också vätskebrist och höga doser av C-vitamin öka risken för njursten.

I Finland har klinikerna märkt av en tydlig ökning i antalet njurstenspatienter, men åskådlig statistik över hur vanligt förekommande njurstensbesvär är finns ännu inte tillgänglig.

Njurstenar kan avlägsnas på olika sätt. En del är så små att de kommer ut av sig själva, oftast kombinerat med en rejäl dos smärtstillande. Stora stenar måste tas bort. Det här görs antingen med en titthålsoperation eller med en så kallad stötvågsbehandling då stenen krossas varefter de krossade stenflisorna kissas ut.

Enligt Hellström prioriteras njurstenspatienter inte på akutmottagningar, trots den oerhörda smärtan.

– Trots att njursten är oerhört smärtsamt blir njurstenspatienterna blir ofta omkörda av ortopediska och allmänkirurgiska operationer på akutmottagningarna, säger Hellström.

Det här leder till att njurstenspatienter oftast tvingas vänta över natten på behandling.

– Det är mycket tråkigt med tanke på hur smärtsamma njurstensanfallen är. Ofta hjälper inte ens starka värkmediciner.

Som knivhugg i magen

Att njurstensanfall är smärtsamt skulle Anna Lemström kalla en underdrift. Lemström fick ett sådant anfall i våras.

– Det var det värsta jag har varit med om!

På söndagen gick Lemström till läkaren med smärtor och skickade hem med antibiotika mot förmodad urinvägsinfektion. På tisdagen fick hon en ny kur. Smärtorna förvärrades. På torsdagen uppsökte hon Haartmanska sjukhuset med feber och svåra smärtor och testades hela dagen.

– Jag hade så ont att jag inte kunde ligga eller sitta utan fick stå. Det verkade som om ingen trodde mig eftersom proven inte visade någonting. De skickade hem mig med recept på två antibiotikakurer som skulle döda alla bakterier jag eventuellt hade i kroppen, men jag löste inte ut dem eftersom de inte kunnat hitta något fel.

Efter en natt med oerhörda smärtor åkte Lemström till Studenternas hälsovårdsstiftelse som genast skickade henne till Kvinnokliniken. Där hon fick lugnande och lätt smärtstillande som inte hjälpte.

– Jag testades för allt från cancer till könsdomar och utomkvedshavandeskap. Först på kvällen kom någon på tanken att det kunde handla om njursten och vid midnatt fick jag diagnosen efter en datortomografi.

Först nu fick Lemström triangelvärkmedicin som hjälpte något. Ungefär samtidigt kom stenen ut av sig själv.

– Smärtan var ständigt närvarande men ibland blev den så stark att jag inte kunde andas. Jag var inte riktigt närvarande. I början kändes det bara som om någon skar i magen men på torsdag och fredag blev det värre – mera som knivhugg.

Lemström är kritisk till Haartmanska sjukhusets agerande men nöjd med vården på Kvinnokliniken och Kirurgiska dit hon sedan skickades.

Lemström misstänker att långvarig vätskebrist kan vara orsaken till njurstensanfallet.

– Jag hade aktivt gått på hot yoga i flera månader och inte druckit ordentligt. Däremot äter jag bara lite kött och mycket sallader, säger Lemström som tycker det är konstigt att hon drabbats trots sitt hälsosamma leverne.

 

Njursten

• Njurstenar bildas när mineraler och salter kristalliseras i njurarna. En del passerar ut med urinen, andra fastnar i njurarna eller urinledarna, blockerar urinflödet och leder till smärtsamma njurstensanfall.

• Symptom är ihållande eller upprepade perioder med smärta, blod i urinen och ibland också infektion i urinvägarna och bakterier i urinen. Feber och illamående förekommer också.

• Vid njurstensanfall kommer smärtorna oftast plötsligt. De brukar börja från ena sidan av ryggen och stråla mot buken, ljumsken, urinblåsan och underlivet.