Foto: Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

Hannu Olkinuoras livsgärning lovordas

Hufvudstadsbladets tidigare chefredaktör Hannu Olkinuora avled på torsdagen i sitt hem i Ingå efter en kort tids sjukdom. Olkinuora var en förändringsledare och en visionär som verkade både i Finland och i Sverige.

Den roll som Hannu Olkinuora spelade i mediebranschen i Norden är unik. Olkinuora var en respekterad medieprofil med ett brett nätverk av kontakter på redaktioner i hela Norden.

Under sin karriär som sträckte sig över fem decennier satt han på centrala utsiktsposter i många mediehus. Olkinuora var chefredaktör för Kauppalehti, Aamulehti och Svenska Dagbladet.

Han var vd för Alma Medias Alpress, innehade gästprofessuren i journalistik vid Tammerfors universitet och fungerade som styrelseordförande i Yle.

Lena K. Samuelsson, chefredaktör för Svenska Dagbladet, minns Olkinuora som en stöttande och modig människa.
– Hannu var en klok och mild person som samtidigt hade kraften när den krävdes. Han var en tidningsmakare som drevs av lust inför framtiden. Hannu spelade en stor roll för Svenska Dagbladet och de omstruktureringar han gjorde här lade grunden för våra framgångar under 2000-talet.

Också på Kauppalehti var Olkinuora i många frågor före sin tid, säger chefredaktören och mångåriga vännen Hannu Leinonen.

– Han strävade efter förändringar och lyckades driva igenom dem som han själv trodde på. Han hade ett brett kunnande på många områden, utan att ändå framhäva sig själv och sitt kunnande. 

Olkinuora gjorde ett djupt intryck på många av dem han mötte. Riksdagsman Mikael Jungner, tidigare vd på Rundradion, anser att Olkinuora var en journalist på internationell nivå.

– Jag hade förmånen att få förnya Rundradion tillsammans med honom. Hannu älskade livet och litade på människor. Sällsynt och värdefullt.

Olkinuora fungerade både officiellt och inofficiellt som mentor för många förmågor på flera redaktioner. En av hans adepter, Sture Bergman, vd för Västerbottens-Kuriren, säger att han har förlorat en nära vän.

– Hannu hade ett unikt yrkeskunnande och det i kombination med att han var en genuin människa gjorde honom till en sällsynt fin handledare.

Privat var Hannu Olkinuora en passionerad seglare. Han älskade god tävlan, men på ett kultiverat sätt, berättar EVA:s vd Matti Apunen, tidigare chefredaktör på Aamulehti och mångårig vän.

– Hannu hade en diplomatisk mjukhet och en kaptens beslutsamhet. Han kunde ta kommandot, men skrek inte.

Till Hufvudstadsbladet kom Olkinuora 2008 som chefredaktör. På Hbl visade sig Olkinuora vara en stark ledare med djup kunskap om massmediebranschen. Framför allt var han ändå en man med visioner, som tidigt såg den stora strukturomvandling som krävdes för att ett traditionellt mediehus skulle överleva.

Han var en förändringsledare, som banade väg för satsningar på pekplatta och webb, införde radikala organisationsförändringar och drev utvecklingen framåt. Samtidigt trodde Olkinuora starkt på journalistikens förmåga att bygga ett bättre samhälle, säger Henrik Johansson, vd på KSF Media.

Den visionära tanken övergav han inte heller när han beträdde ledande poster. Mitt i de stora tekniska omvälvningarna litade han på att kärnan i journalistiken består.

Trots karriären var Olkinuora noga med att prioritera familjen, som stod honom nära. När han i maj 2011 valde att inte förnya sitt kontrakt som chefredaktör motiverade han det i Hbl med att han nu bara ville göra "sådant som är roligt, viktigt och angeläget för mig och mina närmaste."

Olkinuora slutade i augusti, och det var mindre än ett år senare, i juni, som Olkinuora fick beskedet att han hade drabbats av en snabbt framskridande cancer. Familjen, hustrun Hilkka Olkinuora och barnen, var ett starkt stöd för honom under sjukdomstiden. Han visade ingen bitterhet över sjukdomen. På en fråga om det kändes tungt svarade han på sitt rättframma sätt:

– Har man världens finaste familj på nära håll är detta nära paradiset.