Foto: Lehtikuva/Mikko Stig.

Överläkare vill ha lag om dödshjälp

Överläkare Juha Hänninen anser att Finland behöver en lagstiftning som tillåter eutanasi. I sin nyutgivna eutanasibok påpekar han dock att vi först måste göra symtomlindring och palliativ vård tillgänglig för alla behövande.

– I första hand måste vi utveckla metoderna för symtomlindring och vård i livets slutskede. Men när man gjort allt, eller upphört att göra allt onödigt, men livet och lidandet fortsätter, då står vi inför frågan hur man kan hjälpa, säger överläkare Juha Hänninen.

Den tidigare eutanasimotståndaren höll på onsdagen en presskonferens i samband med utgivningen av sin bok Eutanasia – hyvä kuolema (Eutanasi – ett gott sätt att dö). Hänninen, som är föreståndare och överläkare på Terhohemmet i Helsingfors, har under de senaste åren börjat tala för en eutanasilagstiftning.

Han kan inte peka på någon enskild tidpunkt för när han ändrade åsikt i frågan.

– Det har varit en process. Jag har jobbat med döende människor i snart tjugo år. Jag har på nära håll sett många människor dö och med åren har jag fått en djupare inblick i det mänskliga lidandets olika former. När lidandet blir utdraget och döden är oundviklig vill en del människor vill inte längre leva, utan dö. När vi gett dem all lindring vi kan, och de fortfarande vill dö, måste vi ge dem den möjligheten.


Läs hela intervjun i torsdagens HBL 30.8