Arkivfoto: Lehtikuva/Nya Åland. Stadsbuss i Mariehamn.

Osäkert om Mariehamn behåller avgiftsfria bussar

Mariehamn har haft gratisbuss i tolv år, men det kanske inte blir ett trettonde.

I Mariehamn har stadsbussen varit avgiftsfri sedan år 2000. Diskussioner om att avgifter ska återinföras pågår som bäst.

Alla får ännu åka gratis på alla turer med de röda stadsbussarna. De består av två linjer, som trafikeras med en till fyra bussar beroende på dygnets olika kapacitetsbehov. Mariehamns stad köper busstrafiken av företaget Röde Orm. År 2011 kostade den nästan 800000 euro.

År 2000, då stadsbussen blev gratis ökade resenärerna på ett år från drygt 96 000 till drygt 226 000. Statistiken visar att bussåkandet ligger ganska konstant runt 270000 till 290000 resor om året.

–När busstrafiken var avgiftsbelagd hade vi runt 100000 resor per år, säger Sven Larsson på Röde Orm.

De avgiftsfria busslinjerna har alltså ökat bussåkandet nästan trefaldigt.

Politisk tvist
Den avgiftsfria bussen har varit en politisk tvistefråga i många år. Ett av argumenten mot gratisbussen är att den skulle försämra folkhälsan då flera åker med den i stället för att gå eller cykla.
Enligt ett sparförslag ska en avgift på omkring två euro för en enkelresa tas i bruk samtidigt som trafiken minskas ordentligt. Gratisbussens försvarare menar att avgiften inte blir mycket till besparing då ett avgiftssystem kostar mycket.

Många finländska städer tveksamma
Städer i Finland är inte redo att göra kollektivtrafiken avgiftsfri. Över tio städer eller samkommuner på fastlandet uppger för FNB att gratis kollektivtrafik inte är ett alternativ inom den närmaste tiden.

Det största hindret är brist på pengar. Andra orsaker är att man vill bevara kollektivtrafikens anseende samt att bussarna redan nu är fullsatta.
I Mariehamn har bussresorna varit gratis i tolv år. I Tallinn finns det planer på att göra kollektivtrafiken gratis för invånarna från och med nästa år.

Inget beslut om att återinföra avgifter för bussarna i Mariehamn

Det har inte fattats beslut om att det ska börja kosta att åka buss i Mariehamn i fortsättningen. Diskussioner om saken pågår som bäst.