Foto: Colourbox

HS: Företagens tricksande kostar staten stora summor

Staten går årligen miste om 320 miljoner euro i skatteintäkter på grund av att företagen tricksar med bokföringen, skriver Helsingin Sanomat.

Enligt tidningen framgår det här av ett betänkande från riksdagens revisionsutskott.

Företagen kan med hjälp av intern fakturering flytta inkomster till länder med lägre skatter. Företaget kan konstgjort försämra sitt resultat till exempel så att dotterbolaget i Finland får ett lån med hög ränta från moderbolaget även om lånet inte behövs. Då bolagets resultat i Finland faller till noll eller på minus behöver bolaget inte betala samfundsskatt i Finland.

Revisionsutskottets ordförande riksdagsledamoten Tuija Brax säger till tidningen att Finland trampar på i barnaskorna när det gäller att sköta sådana här frågor. Brax säger att det delvis beror på för små övervakningsresurser men också på okunskap och nonchalans.

Skatteförvaltningen har tillsatt en grupp 40 personer som ska undersöka saken.

1,6 miljarder på fem år, inte årligen

I artikeln sägs det att staten går miste om 1,6 miljarder i skatteintäkter årligen. Men detta stämmer inte. Årligen går staten miste om 320 miljoner euro i skatteintäkter på grund av företagens tricksande. 1,6 miljarder syftar på en period på fem år.