DDR-spionaget vid Åbo akademi under Kalla kriget gör fakultetsprefekt Tage Kurtén fundersam. Någon större utredning om händelserna för 30 år sedan ser han ändå inte skäl till. Foto: Robert Seger

DDR-spion skötte professur vid ÅA

Under det kalla kriget utbildade en Stasispion vid Åbo Akademi dagens generation av ledande teologer vid Åbo Akademi.

Hösten 1982 kom tyskösterrikaren Aleksander Radler, 38, för att sköta professuren i systematisk teologi.

Han blev därmed kollega bland annat med förre Borgåbiskopen Gustav Björkstrand, som skötte en annan professur vid samma fakultet. Den nuvarande prefekten för Teologiska fakulteten vid ÅA, Tage Kurtén joggade tillsammans med honom han en gång i veckan och skämtade om DDR-systemet i bastun efteråt.

Hela familjen Radler gick också regelbundet i Metodistkyrkan i universitetskvarteren. Efter Åbotiden befordrades Radler 1985 till en exklusiv elitstatus som IMS - medarbetare med ansvar för DDR:s statssäkerhet.

Aleksander Radlers historia rullas som bäst upp i Sverige, där han i 17 år har levt en aktiv men undanskymd tillvaro i Norrland – som idrottsaktiv, förtroendevald för Kristdemokraterna, präst och kyrkoherde.

Läs mer i söndagens HBL.