Politik under lupp. Debatten om att luckra upp ettbarnspolitiken har pågått under en längre tid. Skandalen med tvångsabort i sjunde månaden göder debatten. Foto: EPA/HOW HWEE YOUNG

Kina ersätter mamma för tvångsabort

Bilderna av Feng Jianmei och hennes tvångsaborterade baby upprörde hela världen. Nu betalar de kinesiska myndigheterna ut ersättning till familjen.

Det är en månad sedan sjukhusbilderna av den omtöcknade Feng Jianmei och den döda sju månader gamla babyn spreds på nätet. Grymheten ledde till ramaskri på nätet och i kinesiska och internationella medier. I går meddelade fadern Deng Jiyuan att familjen godkänner de kinesiska myndigheternas erbjudande om "understöd" på motsvarande 9000 euro. Han hade tidigare planerat att göra fallet till rättssak.

Den 22-åriga Feng Jianmei tvingades till abort eftersom familjen inte hade råd att betala drygt 5000 euro i böter för att få tillstånd att föda ett andra barn. Maken säger att hon mot sin vilja fördes bort i bil och sedan utfördes aborten med tvång.

"Erkänner misstag"

Tvångsaborter är illegala i Kina, men trots det är det inte ovanligt att lokala myndigheter tar till våld för att möta födelsekvoterna införda av centralstyret i Peking. Ovanligt är däremot att myndigheterna betalar kompensation till offren. Myndigheterna har tidigare bett familjen om ursäkt, sparkat två tjänstemän och varnat fem andra i familjens hemprovins Shaanxi i centrala Kina.

– Ersättningen är väldigt hög i en kinesisk kontext. Bara det att familjen får ett ekonomiskt bidrag är en tydlig signal om att myndigheterna erkänner att ett misstag begåtts. Men det de erkänner är att fel gjorts på lokal nivå. Centralt gör man aldrig några fel, säger Johan Lagerkvist, Kinaforskare på Utrikespolitiska institutet i Sverige.

Deng Jiyuan säger till nyhetsbyrån AP att hans familj "varken är nöjd eller missnöjd" med kompensationen – eller understödet, som myndigheterna vill kalla det för att slippa erkänna att de begått ett misstag.

– Det här har aldrig handlat om pengar. Men vi är vanligt folk och vi klarar inte längre av påtryckningarna från alla håll, säger Deng med hänvisning till att en del ortsbor kallat dem förrädare när de talat ut i medier.

Paret tillägger att pengarna aldrig kan gottgöra för det lidande de utstått och att de fortfarande hoppas på ett andra barn.

Internet öppnar Kina

Att skandalen fått så stora proportioner att myndigheterna betalar ersättning kopplas till att internet blivit en allt större maktfaktor i Kina.

– Fall som det här visar att det är oerhört svårt för de kinesiska myndigheterna att mörklägga informationsspridning. Det som tidigare mörklades sipprar numera ut på internet och mikrobloggar, säger Lagerkvist som har nya medier som ett av sina specialområden.

Läs mera i morgondagens Hbl.