Finnlines vd Uwe Bakosch säger att den nya tonnageskatten i Finland gjort att den finländska flaggan blivit mycket konkurrenskraftig. Foto: Finnlines

Finsk flagg lockar rederier

Ny skattereform innebär att det blivit mer attraktivt att flagga fartyg under finländsk flagg. Inflaggningen kan innebära betydande arbetstillfällen för Finland.

– Jag undersökte flera flaggor och den finländska flaggan visade sig vara den bästa ur det kommersiella perspektivet, säger Finnlines vd Uwe Bakosch.

Finnlines har nyligen beslutat att flytta sex av sina svenskflaggade fartyg under finländsk flagg. Enligt den svenska tidningen Sydsvenskan, som först rapporterade om saken, leder det till att 200 sjömän får lämna Finnlines dotterbolag i Malmö.

Bakgrunden till flaggbytet är den revidering av tonnageskatten som trädde i kraft den 1 mars i år. Finland har nu anpassat sig efter EU-riktlinjer och infört en gynnsammare tonnageskatt. Sverige står nu ensam utan tonnageskatt.

– Det är mycket långsiktigt och klokt av Finland som är ett land beroende av export utomlands samtidigt som det är beläget i Europas yttre kanter. Den nya lagstiftningen gör att Finland är i en bättre position än Sverige ur ett kostnadsstrukturperspektiv, säger Bakosch.

Finland var ur ett helhetsperspektiv också ett bättre alternativ för Finland än till exempel Tyskland som också har tonnageskatt.

Enligt Bakosch är Finnlines inte heller ensamt om att byta till finsk flagg.

– Frågan är inte varför vi som ett finländskt bolag byter till finsk flagg, utan varför så många svenska bolag gör samma sak.

Finland sent med

Olof Widén som är vd för centralorganisationen Rederierna i Finland säger att den nya lagstiftningen kommer att locka till sig de fartyg som av en eller annan orsak varit osäkra på vart de ska höra. Men vägen till tonnageskatten har enligt honom varit lång.

– På globalt perspektiv och EU-nivå har vi legat långt efter. Det här regelverket som vi nu har i kraft har många länder haft redan sedan mitten på 90-talet, säger Widén.

Han jämför situationen med ett 100-meterslopp där Finland tillsammans med Sverige startat tio meter bakom alla andra.

– Först nu har vi flyttats fram till den riktiga startlinjen tack vare de nya reglerna. Nu har vi likadana villkor som Holland, Tyskland, Danmark, Storbritannien, Frankrike och så vidare. Vi ligger i fas med övriga EU.

Det existerande tonnaget i Finland har haft en relativt hög me­delålder. Tack vare att det nu flaggas in nya fartyg under finländsk flagg finns det möjlighet att vända den här trenden.

– Vi har varit på väg in i en sotdödsfas där befintligt tonnage funnits kvar och blivit äldre och äldre till den punkt där det blivit dags att avyttra det. De fartyg som kommer in nu är nytt tonnage. Det är frågan om nya, långsiktiga och konkurrenskraftiga arbetstillfällen. Det här är oerhört positivt för den finska sjömanskåren, säger Widén.

Han ställer sig någorlunda positivt till framtidsutsikterna.

– Hittills har det varit en lång uppförsbacke, men nu är vi åtminstone rätt positionerade när konjunkturen vänder, säger Widén.

Fler arbetstillfällen

Simo Zitting som är ordförande för Finland sjömansunion säger att den länge har arbetat för att det ska vara bättre under finsk flagg.

– Finländsk flaggning börjar nu vara konkurrenskraftig. Vi har sett en tydlig inflyttning.

Enligt Zitting har det uppstått närmare 600 arbetstillfällen de senaste åren, varav cirka 400 har gått till finländare.

– Vi har i princip full sysselsättning just nu bland sjöfarare. Om det fortsätter så här är vi på väg i rätt riktning, säger Zitting.

Finnlines vd Uwe Bakosch säger den nya tonnageskatten innebär stora sysselsättningsmöjligheter för Finland.

– Det kommer att betyda många arbetstillfällen i Finland. Det rör sig om stora mängder.

Enligt Bakosch kommer det att finnas möjlighet för de svenska sjöfararna som förlorat arbetstillfällen i och med flaggflytten att fortsätta under finsk flagg.