Foto: Dan Andersson

Nettitutka hjälper dig testa stugans 3G-nät

Är du osäker på om din mobiltelefons dataanslutning fungerar på sommarstugan? Aalto-universitetet kartlägger nu med hjälp av vanliga användare hela Finlands mobila täckning.

– Det blir en så heltäckande karta som finländarna själva gör den, säger professor Jukka Manner vid institutionen för kommunikations- och nätverksteknik vid Aalto-universitet om kartläggningen Nettitutka.

Nettitukta är en tjänst som var och en kan använda för att testa sin anslutningshastighet. Samtidigt som hastigheten testas bidrar användarna till en karta med information om hur bra mobiloperatörernas 3G-nätverk egentligen fungerar runt om i landet.

– Vi försöker producera information om nätverkens verkliga kvalitet. Det finns redan många olika rapporter som konsulter gjort med specialutvecklad mätapparatur. Vi vill i stället mäta med den utrustning som användarna själva använder.

300 000 på två veckor
Arbetet med tjänsten inleddes redan för över ett år sedan, men allmänheten kunde inte börja göra egna mätningar förrän för ungefär två veckor sedan.

– Vi tänkte att det var dags att sluta finslipa på den och i stället se vad folk tycker. Den har visat sig vara väldigt populär. På ungefär två veckor har vi fått in över 300 000 mätningar, säger Manner.

Hittills har det varit svårt att få tillförlitlig information om hur väl olika dataförbindelser fungerar på mera perifera områden, som till exempel i skärgården. Operatörerna erbjuder ofta kartor på sina hemsidor men dessa är i många fall inte särskilt tillförlitliga.

– Operatörernas täckningskartor är teoretiska. Det står ofta på sidan att det handlar om uppskattningar, säger Manner.

Kartan som tas fram genom Nettitutka uppdateras konstant och visar faktiska hastigheter som folk uppnått på olika områden. Om man till exempel vill veta vilken operatör som fungerar bäst vid sommarstugan kan tjänsten ge en fingervisning.

Manner vill ändå poängtera att tanken inte är att utse Finlands bästa operatör.

– Från vår tjänst ska man kunna få riktgivande råd. Folk ska kunna dra sina egna slutsatser utifrån var de bor och vilken utrustning de använder.

Ännu inte heltäckande
Trots att tjänsten fått en bra start så är kartan ännu långt ifrån heltäckande. I huvudstadsregionen kan man redan se var nätet fungerar bättre och sämre mellan olika operatörer. Men det finns också områden där kartan inte är så täckande.

– Ta till exempel Olvassuos naturreservat nära Uleåborg. Där finns ännu inte många mätningar. Men om någon laddar ner vår applikation och gör en mätning så finns den sedan i vår databas.

I dagsläget har cirka 10 000 personer laddat ned applikationen, som finns tillgänglig för de flesta smarttelefonplattformarna. Men Manner hoppas förstås på att fler människor ska bidra till datamaterialet.

– Om 10 000 har stått för 300 000 mätningar, så skulle till exempel 100 000 användare lätt ta oss över miljonen.

Tjänsten handlar inte bara om konsumentupplysning, utan Manner och hans institution tänker också använda sig av det anonyma materialet för forskning. Datamaterialet kan användas för att utveckla de mobila nätverken i Finland.

Tjänsten innebär också möjligheter för operatörerna.

– De kan på det här sättet rätt enkelt få tillgång till material om var deras nätverk fungerar sämre och göra förbättringar, säger Manner.

Stor skillnad på telefoner
Nettitutka kartlägger också med vilken utrustning som mätningen gjorts, det vill säga vilken telefon eller datorplatta som använts.

– Det finns stora skillnader mellan telefonerna. Fast en telefon verkar snabb på pappret betyder det inte att den är snabb i själva nätet.

Just nu finns det en lång lista på telefoner på tjänstens webbsida, och Manner säger att de funderar på sätt att göra materialet mera överskådligt.

Det finns vissa begränsningar med tjänsten. Många användare har till exempel begränsad hastighet på sina anslutningar. Tjänsten särskiljer ännu inte på om simkorten är fria eller hastighetsbegränsade.

– Om till exempel en operatör har många kunder med hastighetsbegränsade anslutningar, så kommer de att verka långsammare, säger Manner och tillägger att det här är något som kommer att ordna sig vartefter tjänsten utvecklas.

En annan begränsning är att så kallade mobilt bredband inte finns med, det vill säga usb-pinnar med 3G-anslutning. Det här är något som kommer att åtgärdas mot sensommaren eller hösten, när det också är tänkt att fasta bredbandsanslutningar ska inkluderas i tjänsten.