Foto: Colourbox

HS: Färre män begår självmord

Enligt Helsingin Sanomat begick 954 personer självmord 2010, vilket är den lägsta siffran på över 40 år.

Helsingin Sanomats uppgifter visar att det är betydligt vanligare för män att begå självmord i Finland. Av alla självmord begås tre fjärdedelar av män.

År 1990 begick över 1 500 finländare självmord. Det är främst bland män i åldern 25–44 som självmordsbenägenheten har minskat.

Experter säger till HS att fler män nu vågar söka vård för sina problem.

Trots den positiva utvecklingen ligger Finland fortfarande högt upp, på sjätteplats, i den europeiska självmordsstatistiken. År 2009 begicks enligt Eurostat flest självmord i Litauen, Ungern, Lettland, Estland och Slovenien.

 

 

Rättelse: Flest självmord skedde år 1990, inte 1992

I en webbartikel publicerad på Hbl.fi den 19 juni 2012 förekom felaktiga uppgifter. Artikeln hänvisade till Helsingin Sanomats nyhet om att antalet självmord har minskat i Finland. I den ursprungliga texten i Helsingin Sanomat och därmed också i Hbl:s webbartikel uppgavs det att flest självmord i Finland förekom år 1992, men det rätta året ska vara år 1990. Det året begick över 1500 personer självmord i Finland.