LEHTIKUVA / Martti Kainulainen

Finnairstrejken kan leda till storbråk

Tvisten om Finnairs tekniska personal ska få strejka eller inte kan innebära ett slut på den frid som rått på arbetsmarknaden.

Helsingfors tingsrätt beslut i onsdags att inte låta fackförbunden fortsätta med stridsåtgärderna mot Finnair har hettat upp stämningen bland löntagarförbunden. De anser att det handlar om ett nytt försök från arbetsgivarsidan att bryta rätten till stridsåtgärder.

Fackförbundet Pro kräver att tingsrätten kommer med ett nytt beslut om strejken bland Finnairs tekniska personal inom ett dygn. Pro vände sig på torsdagen till tingsrätten med en begäran om att den ska häva beslutet att strejken bör avbrytas. Finnair fick sitt beslut på ett dygn.

Pro tänker föra tvisten vidare ända till Högsta domstolen. Pros ordförande Antti Rinne säger att det behövs ett prejudikat i fallet.

–Processen kommer under inga omständigheter att stoppas. Vi vill veta om man kan agera så här i Finland.
Fackföreningsrörelsen anser att tingsrätten på begäran av arbetsgivarna klivit på arbetsdomstolens tår. Rättslärda är oense i fallet.

Kränker systemet

Kari-Pekka Tiitinen, emeritusprofessor i arbetsrätt, anser att tingsrättens beslut absolut strider mot rättsordningen.
–Arbetsdomstolen är den enda domstolen som har ensam domsrätt i fall där man tagit till stridsåtgärder trots gällande kollektivavtal.
–Beslutet som nu fattats kränker hela systemet.
Tingsrätten tillämpade paragrafen om tvångsmedel i utsökningsbalken, men enligt Tiitinen kan den inte tillämpas på arbetsmarknaden.
–Det har bara funnits några enstaka fall efter 1945.
Finnair har väckt en liknande talan också tidigare, men avstått från den då man nått sämja på andra vägar.
Orsaken till att det funnits så få försök att begränsa strejkrätten är att strejkrätten ses som en grundrättighet som stöds av många internationella konventioner. Tiitinen anser att det färska tingsrättsbeslutet innebär ett nytt element som grundligt rör till i systemet.
–Om en sådan här tolkning av lagen blir i kraft så tappar arbetsmarknaden koncepterna för en lång tid framöver.

Fall för fall

Seppo Koskinen, professor i arbetsrätt, är av motsatt åsikt. Han anser att domen inte alls är lagstridig. Enligt honom har domstolen en bred prövningsrätt vad gäller viten eller säkringsåtgärder.
–Säkringsåtgärder har inte begränsats att enbart gälla utanför arbetskonflikter. Man måste väga från fall till fall huruvida det finns förutsättningar att använda sig av dem.

Koskinen anser att saken självklart hör till tingsrätten eftersom fallet motiveras som säkringsåtgärd.
–Samma fall kunde förstås också föras till arbetsdomstolen, men då borde fallet presenteras som stridsåtgärder som strider mot kollektivavtalet.

Viten är ännu ett relativt sällsynt fenomen i Finland, men summorna brukar vara väldigt stora. De betonar vikten av beslutet.
–Säkrings- och vitesåtgärder verkar öka. Varje fall måste behandlas enskilt, det finns inga domar som kan tillämpas på alla.