– Om Nylands brigad i framtiden flyttas till Obbnäs måste hela marinens verksamhet omorganiseras. Det är en stor sak, säger kanslichef Arto Räty. Foto: Leif Weckström

Brigadflytten var inte aktuell, anser kanslichefen

Försvarsministeriets kanslichef Arto Räty anser att behandlingen av sparpaketet gick till så som frågor på ministeriet bör beredas.

– Dagligen ber vi ministern om politisk styrning. Varje beslut som bär Stefan Wallins underskrift är en fråga om styrning. Och så skall det vara.

– Det finns länder där politiker inte styr försvarsmakten, men de länderna är inte demokratiska.

Enligt Räty var en flytt av Dragsvik aldrig aktuell för att det stora sparpaketet skulle verkställas före år 2015.

– Det är i teorin möjligt att flytta Nylands brigad till Obbnäs. Men det kräver en omorganisering av hela marinen och kan därför verkställas tidigast 2017.

Räty förvånar sig över uppståndelsen kring Dragsvik.

– Finland står inför stora ekonomiska utmaningar och svåra sparbeslut. Och då väljer politikerna att diskutera en garnison som det aldrig var aktuellt att lägga ner.

Läs mer i dagens Hbl.