i hetluften. Enligt Timo Soini kommer Sannfinländarna åtminstone att föreslå ett misstroendevotum mot Wallin nästa vecka. Foto: Tor Wennström

SFP ger Wallin fullt förtroende

Kritiken mot försvarsminister Stefan Wallin (SFP) fortsätter. SDP:s partisekreterare Mikael Jungner kräver att beslutet om Dragsvik ska behandlas på nytt eftersom Wallin "vilselett" honom och andra riksdagsledamöter.

Det fortsätter storma kring försvarsminister Stefan Wallin (SFP), som i fredags medgav att han styrde försvarsmakten i beslutet om Dragsvik. Tidigare har han låtit förstå att så inte var fallet. Sannfinländarnas partiordförande Timo Soini sade i går att Wallin lurade riksdagen i Dragsviksaffären medan försvarsutskottets vice ordförande Seppo Kääriäinen ville utreda försvarsministerns ställning.

Utrikesminister Erkki Tuomioja sade att vi aldrig fick veta att försvarsmaktens första förslag var att flytta Nylands brigad till Obbnäs. I försvarsmaktens utredning fanns Dragsvik kvar, men då hade försvarsmakten fått ta del av Wallins synpunkter.

– Det är viktigt att få ta del av den reella bedömningen från försvaret, säger Tuomioja.

I fredags förnekade Wallin för FNB att han skulle ha bedrivit språkpolitik när han anvisade Försvarsmakten att inte lägga ned garnisonen i Dragsvik. Han säger att han vägrar använda ordet språkpolitik i frågor som gäller grundläggande rättigheter, eftersom det skapar en felaktig uppfattning.

Statsminister Jyrki Katainen (Saml) ger Wallin sitt fulla stöd, och säger att de diskuterat garnisonsbesluten. Enligt Katainen kan Wallin fortsätta på sin post, vilket Wallin ämnar göra.

– Jag har statsministerns och regeringens stöd. En minister kan inte söka oppositionens stöd, säger Wallin till FNB.

Stöd inom partiet
Nils Torvalds (SFP) förstår inte varför Wallin skulle avgå.

Bakgrund
Rubrik på en eller två rader
  • Den 8 februari kom beslutet om att sex garnisoner läggs ned. Nylands brigad i Dragsvik var inte en av dem.
  • När försvarsreformen presenterades lät minister Stefan Wallin i Hbl förstå att det kunde ha gått annorlunda för Dragsvik om någon annan varit försvarsminister.
  • Statsminister Jyrki Katainen har sagt att man inte blandade in politik i beslutet att bevara Dragsvik.
  • Riksdagsledamot Pentti Oinonen (Sannf) krävde att justitiekanslern (JK) utreder om Stefan Wallin var jävig att besluta om nedläggningarna. JK kom fram till att Wallins medlemskap i Nylands brigads gille inte innebar jäv.
  • I fredags medgav Wallin att han styrde försvarsmakten i Dragsviksbeslutet. Då framkom också att försvarsmaktens kommendör Ari Puheloinen i en utredning föreslagit att Nylands brigad flyttas till Obbnäs före utgången av 2017. Men stycket plockades bort på begäran av Försvarsministeriet.

– Lagen förutsätter att det finns en svensk garnison. Jag tror inte att man kan hävda att han har ljugit, eventuellt borde han från början ha sagt att språkpolitiken var avgörande. I ett demokratiskt samhälle är det försvarsministern som bestämmer. Om han inte hade räddat Dragsvik borde han ha avgått, säger Torvalds.

Europaparlamentariker Carl Haglund har fullt förtroende för Wallin.

– Han är en bra försvarsminister. Det är klart att oppositionen använder minsta möjlighet att nagelfara regeringspartierna, det här var väntat.

Samtliga av SFP:s kretsordförande ställer sig bakom Wallin som partiordförande. Detsamma gäller även riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos.

– SFP bör definitivt inte byta ordförande i det här skedet. Jag är väldigt nöjd med Wallin och tycker att man borde se det han gjort i längre perspektiv. Han är en enormt bra regeringsförhandlare och har lyckats hålla ihop en spretig regeringsbas. Wallin bör sitta kvar så länge han har gnistan kvar.

Den enda som vill se en ny SFP-ordförande inom ett år är Nils Torvalds. Men orsaken är inte att Wallin skulle ha misskött sig.

– Jag tror att det är bra att byta blod emellanåt, inte på grund av Wallin skulle ha misskött sig. Det finns ingen brist på goda kandidater, Anna-Maja Henriksson är en och Carl Haglund en annan, säger Torvalds

Jämförs med Jäätteenmäki
Centerns partisekreterare Timo Laaninen skriver på Facebook att det finns graverande bevis för att Wallin ljugit (Hbl 17.3). Laaninen anser att det finns större orsak för försvarsministern att avgå än för Anneli Jäätteenmäki 2003.

Johan Ekman, kretsordförande i Helsingfors, anser att Centern borde vara försiktig med att gå ut med så här allvarliga beskyllningar.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att Laaninens jämförelse med Jäätteenmäki är haltande.

– Det finns en besvikelse hos oppositionen efter att jävsfrågan (se faktarutan) avgjordes till Wallins fördel, angreppen nu är följande halmstrå de försöker klamra sig fast vid. En minister är ansvarig för ledningen av sitt ministerium. Om kommendören för försvarsmakten bett om vägledning är det Wallins uppgift att ge den, säger hon.

Fel om Wideroos

I artikeln stod det att Ulla-Maj Wideroos är svenska riksdagsgruppens ordförande, vilket inte stämmer. Nuförtiden är det Mikaela Nylander som är ordförande.