Foto: Hbl-arkiv/Cata Portin. Per Stenbäck har startat flera framtidsprojekt och tankesmedjor genom åren.

Stenbäck grundar ny finlandssvensk förening

En ny förening som ska försvara svenska intressen grundas. Initiativtagare är bland andra Pär Stenbäck och Henry Wiklund. Jan D. Oker-Blom har redan anställts för att starta föreningen.

Den nya föreningen har ännu inget namn. Jan D. Oker-Blom är tillsvidare oavlönad volontär med uppdrag att göra upp en prioriteringslista över tänkbara projekt.

– Det handlar om invandrarintegration på svenska, koordinering inom yrkesutbildningen, evenemang i näringslivet som betonar svenska aspekter, dagvård och information.

Oker-Blom är sedan den första februari föreningens enda anställda. Sin lön får han retroaktivt när stiftelser och fonder betalar sina bidrag. Ett arbetsrum i tankesmedjan Magmas lokaler har reserverats för Oker-Blom. Hur många anställda föreningen får vill han inte spekulera i.

– Det är bäst att du frågar dem som bestämmer. Många blir vi inte, men sannolikt fler än bara jag.

Pär Stenbäck är en av initiativtagarna. Han har längs med åren startat olika framtidsprojekt och tankesmedjor, men tycker inte att det är tillräckligt.

– Många viktiga framtidsfrågor ramlar mellan finlandssvenska institutioners mandat. Magma tänker stora tankar, Folktinget lobbar och stiftelser och fonder finns till för att finansiera projekt, inte förverkliga dem. Och våra föreningar som till exempel Folkhälsan har ett så specifikt uppdragsfält att mycket som vi gärna skulle förverkliga i dag blir ogjort då ingen tar ansvar för projekten.

Ge ett exempel?
– Förslaget att starta ett invandrardaghem i Helsingfors med svensk betoning som skulle leda till svensk utbildning är gammalt och har fått ett brett understöd, men ingen har gjort någonting åt det.

– Vi behöver en operativ förening som tar i sådana här projekt. Jan D. Oker-Blom slutade vid årsskiftet på Aktia och var ledig. Han har tidigare visat att han är en bra operativ kraft som får saker gjorda. Det var därför tid att slå till.

Hur stor ska föreningen bli?
– Det är helt öppet. Inom en månad torde allt vara klart för att grunda föreningen. Sedan får den nya styrelsen avgöra hur verksamheten ska organiseras och hur många som anställs.

Finns du med i styrelsen?
– Nej, jag hör bara till bakgrundskrafterna som startar projektet. Yngre får ta över.

I arbetsgruppen sitter förutom du också Roger Broo, Gunvor Kronman, Håkan Mattlin, Marcus Rantala och Henry Wiklund. De namnen garanterar väl att finansieringen ordnas så att volontär Oker-Blom senare får sin lön retroaktivt, eller hur?
– Det återstår att se.