Museiverkets anställda marscherar i protest

Museiverkets anställda marscherar nästa vecka i protest mot uppsägningsplanerna. Personalen marscherar från Finlands nationalmuseum till riksdagen på måndag.

Vid riksdagen kommer personalen att lägga fram ett eget förslag om hur uppsägningarna kan undvikas. Målet med marschen är att få tilläggsfinansiering till Museiverket.

Omkring 40 anställda hotas av uppsägning och åtta museer av nedläggning. De exakta uppsägningssiffrorna klarnar under månadens lopp.

Bakom marschen står Akavas Specialorganisationer, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena samt Pardia. En majoritet av verkets anställda hör till Akava.

Verket tvingas spara eftersom anslagen minskades med uppemot 3 miljoner euro i årets statsbudget.