Drastiska nedskärningar på Statliga Museiverket

Statliga Museiverket ska minska personalen och det kommer att leda till att vissa sommarmuseer aldrig öppnar i år.

Samarbetsförhandlingarna är avslutade och uppemot 40 personers jobb är hotade.

Åtta sommarmuseer som hör till samma organisation som Nationalmuseet är stängda i sommar. Förhandlingar pågår om vilket ansvar kommuner och stiftelser har för byggnaderna då de inte används som museer.

Verket tänker spara pengar även genom att använda färre visstidsanställda och låta bli att ersätta anställda som går i pension. Totalt väntas omkring 55 årsverken försvinna.

–Allt annat är fasta kostnader som inte går att undvika, säger informationsdirektör Lea Murto-Orava på Museiverket.

Verket tvingas spara eftersom anslagen minskades med uppemot 3 miljoner euro statens budget för i år.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena kritiserar arbetsgivaren för att man inte i samarbetsförhandlingarna hittade några andra sätt att åtgärda budgetunderskottet än att dra ner på personalen.