Tv-kontrollanterna blir utan jobb nästa år

Tv-avgiften försvinner i nästa årsskifte och med den en hel yrkesgrupp - tv-avgiftskontrollanterna. Totalt 63 kontrollanter mister jobbet. Under årens gång har kontrollanterna hör det mesta till förklaringar, allt från: -Jag är här bara för att vattna blommorna, jag bor inte här, eller -Min man har förbjudit mig att släppa in främmande karlar.

Från och med början av nästa år behöver tv-avgiftsfuskarna inte mer vara rädda för dörrklockan. När tv-avgiften blir en Yle-skatt försvinner även avgiftskontrollanterna. Det här betyder att 63 kontrollanter mister jobbet.

–Avgiftskontrolleringen har dock ofta varit en bisyssla för dem. Kontrollanterna har brukat vara poliser och stämningsmän eller personer som pensionerats från de här yrkena, berättar tv-avgiftschefen Anssi Laakso på Kommunikationsverket.
Men han påpekar att kontrollerna fortsätter som förut hela 2012.

Årligen görs kring 50 000 kontroller, och nästan 20 000 fuskare åker fast. Tv-avgiften är inte bunden enbart till tv-apparaten utan den ska betalas även om man bara kan se på tv via till exempel internet. Det går inte heller att undvika avgiften med svepskälet att man inte tittar på Yles kanaler.

Yle-skatten leder även till att det inte mer finns jobb för tv-avgiftsförvaltningen. Det innebär samarbetsförhandlingar för 43 personer.

–Tolv av oss kan gå i pension och de övriga ska man försöka omplacera i statsförvaltningen, berättar Laakso som personligen ska pensioneras.

Fysiska hot

–I synnerhet ungdomar har ansett att avgiften är en sänksten. Äldre personer är vana vid den eftersom den alltid har funnits, konstaterar Anssi Laakso.

Tv-avgiften har sina rötter hela 85 år bakåt i tiden. De första radiolicenserna började uppbäras 1927 och så småningom, under flera årtionden, blev radiolicensen tv-licens och senare tv-avgift.

Anssi Laakso har åkt runt på fältet med tv-avgiftskontrollanterna och har fått höra de mest fantasifulla förklaringar till varför man inte gjort en televisionsanmälan. Ibland har kontrollanterna blivit hotade med fysiskt våld.

–De har blivit knuffade nerför trappor eller blivit hotade med kniv. Som tur är har inget värre hänt. På grund av sådana här potentiella våldsamma situationer har vi plockat våra kontrollanter från sådana yrkesgrupper som har förutsättningar att hantera sådana här situationer, påpekar Laakso.

FNB rättar

Rättelse till FNB:s text "Yle-skatten skrotar hel yrkesgrupp" söndagen den 15 januari (FNB 022). Ur texten kan man få den felaktiga bilden att tv-avgiften ska betalas alltid då man ser på tv-program via internet. I verkligheten ska tv-avgiften betalas ifall man kan se på tv-kanaler i realtid via internet.