Närpesisk-svensk ordlista

Har du svårigheter med att förstå den finlandssvenska dialekten, kallad närpesspåket? Här kommer en liten ordlista, bra att ha för att förstå kolumnen skriven av Johan Gullmets.

Benska - när en person med dialekt som modersmål talar högsvenska och dialekten slår igenom.
elå - eller
shenn - här
undeli - underlig
haståt - hastigt
itt - inte
buri - börja
häiter - heter
mie - med
itt - inte
tå - när
nar - någon
komber - kommer
föscht - först
tjändest - kändes
e - det
tier - där
bare - endast, bara
hitche - det här
je - är
sviengär- svänger
elå - eller
textmieddäiland - textmeddelande
föschtoår- förstår
ti - att
viet - veta
hölis - hur
foå - fått
me - mig
föschyök - försöka
loåter - låter
män - min
mist - bli av med
an - den
däil - del