Ahmed Hassan ser sig själv i dag som en finländare men blir ofta bemött som en invandrare. Foto: Catrin Svenfors

För multikulturalism …– mot hatpropaganda

Som ny ordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors vill Ahmed Hassan jobba för tolerans, mångfald och öppenhet. – Förståelse är nyckeln till integration, alla har ett ansvar att försöka förstå.

När Ahmed Hassan som nioåring kom från Somalia till Finland tillsammans med sina två bröder var det tidigt 90-tal. Mamman hade åkt redan på förhand och pojkarna lämnade Somalia på grund av kriget.

– På den tiden var främlingsfientligheten påtaglig och det var recession. Fast jag var liten kände jag av att jag var annorlunda, men ändå hade jag ju inte valt att komma hit.
Ahmed Hassan växte upp i östra Helsingfors i Mellungsbacka och mamman valde att sätta pojkarna i svensk skola.

– Jag och min bror var de enda mörkhyade i Botby högstadieskola. Vi bemöttes väl och integrerades snabbt medan mina somaliska vänner som gick i finskspråkiga skolor hade stora problem med rasism.

Varför det var så kan han inte svara på.

– Jag tror att finlandssvenskarna är mer öppna för mångkulturalism och det fanns en respekt och öppenhet för invandrare. Min modersmålslärare ville att svenskan skulle bli mitt modersmål och kämpade för att det skulle bli så. Det var ganska svårt men jag klarade det.

När Ahmed Hassan år 2003 skrev modersmålsprovet i studentexamen blev svenska officiellt hans modersmål.

– Svenskan var inte mitt eget val i början, men i dag är jag tacksam för att mamma satte mig i en svensk skola. Hon tyckte att det skulle passa mig eftersom jag var lite annorlunda.

Jag valde ändå själv att fortsätta studera på svenska.

I dag talar han fem språk: arabiska, somali, engelska, svenska och finska. Språkkunskaper är enligt honom nyckeln till bättre integration.

– Det var Nelson Mandela som sade att om du talar med en person på ett språk han förstår når du hans förstånd, men använder du hans modersmål når du hans hjärta. Det är därför viktigt att man kan många språk. Det skapar en ökad förståelse och bättre kommunikation.

Ahmed Hassan bodde och studerade i London åren 2006–2009. När han kom tillbaka tyckte han att allt var annorlunda och tongångarna gällande invandringen påminde om början av 90-talet i samband med den ekonomiska krisen.

– Det är lite skrämmande. Det bor bara omkring 12 000 somalier i Finland, vilket inte är mycket jämfört med till exempel Sverige eller övriga Europa. Men där gör man inte ett lika stort nummer av vilket problem och hot vi utgör. Jag gick in i politiken för att göra min röst hörd.

Först hade han tänkt välja De gröna som talat varmt för invandrare.

– Men de har ännu inte kommit med några konkreta handlingar, samma gäller andra partier. Jag valde SFP eftersom partiets värderingar bäst motsvarade mina egna.
Ahmed Hassan läser ekonomisk politologi vid Hanken och har vaknat tidigt en söndag morgon för att läsa inför nästa veckas tentamen. Han är också egenföretagare och har nyss grundat företaget Hassan Consulting.

– Företagande har alltid stått mig nära eftersom min pappa också var företagare. Jag satsar på att integrera invandrare dels genom privat språkundervisning och dels genom att hjälpa invandrare att hitta jobb. Dessutom översätter jag texter.

Speciellt den andra generationens invandrare tycker han är viktigt att ta tag i, eftersom de kan känna sig kluvna och tampas med frågeställningar som vilket land de hör hemma i. Hassan ser sig själv i dag som en finländare men blir ofta bemött som en invandrare.

– När jag åker metro är det ofta någon tant eller farbror som säger: åk tillbaka hem eller vad gör du här. Vart skulle jag åka? Jag har ju bott här så länge att det här är mitt hemland.
I fredags frågade en dam på metron om han hade en bomb i sin väska.

– Då skrattade jag bara och frågade om hon kanske själv hade en. Det bästa sättet att bemöta sådana personer är att försöka föra en dialog i stället för att bli arg. Hassan önskar att politikerna skulle våga jobba aktivare mot främlingsfientligheten.

– Populismen ökar och vi får höra att invandrarna tar finländarnas jobb. Det stämmer inte. Titta på statistiken och tänk utanför ramarna. Till exempel Jutta Urpilainen sa tidigare att invandrare skulle ta seden dit de kommer. Vad sjutton menade hon? Många politiker vågar inte kämpa mot rasismen utan fiskar röster från andra partier.

Som ordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors vill Hassan jobba för öppenhet, tolerans och multikulturalism och mot hatskriverier. Dessutom vill han lyfta fram vikten av det svenska språket. Kulturkrockar går enligt honom att undvika.

– Viktigast är att det finns en vilja och förståelse. Tillsammans kan man lära sig mycket. Alla har ansvar för att försöka.

 

Profil:

Ahmed Hassan
Ålder: 27.

Bor i: Hertonäs i Helsingfors.

Familj: Mamma och fem syskon.

Deltidsstuderande: På svenska Handelshögskolan, läser ekonomisk politologi.

Arbete: Egenföretagare på Hassan Consulting.

Aktiv inom: Svenska folkpartiet och Svensk ungdom. Sitter i styrelserna för SFP:s integrationspolitiska utskott, Multicultural Finland och Finlands Somaliska förbund.

Fritidssysselsättning: Fotboll, gym, tittar på fotboll, umgås med vänner och familj, reser och läser.

Senast lästa bok: Biografi över Steve Jobs.