Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson. Foto: EPA/Fredrik Persson

Sverigedemokraterna grälar om ny ideologi

Sverigedemokraternas planer på att kalla sig socialkonservativa orsakar intern strid. Många vill att partiet har kvar etiketten nationalistisk.

Sverigedemokraternas (SD) nya principprogram är huvudnumret på partikongressen, Landsdagarna, som inletts i Göteborg. Mest kontroversiellt är att den nya ideologiska huvudbeteckningen ska vara "socialkonservativ".

– Vi borde betona nationalismen ännu mer. Det vore en kursändring om vi ändrar beteckningen, säger Gustav Kasselstrand, ordförande i ungdomsförbundet SDU.

När principprogrammet behandlades i partistyrelsen inför kongressen reserverade sig Kasselstrand och ytterligare en ledamot. Men när Kasselstrand på fredagen yrkade på att kongressen ska få ta ställning även till reservationen protesterade partiledningen.

Enligt partisekreteraren Björn Söder skulle det bryta mot partistadgarna eftersom reservationen "författats hastigt och lustigt" och inte behandlats på ett riktigt sätt.

Ett 30-tal kongressombud ville att reservationen skulle få tas upp, men majoriteten sade nej.

Därmed kan frågan vara avgjord även om principprogrammets innehåll debatteras först på lördagen. Då kan kongressen bara anta eller förkasta programmet i sin helhet. Förslag till förändringar får bara läggas fram om de stöds av programförfattaren, partistyrelseledamoten Mattias Karlsson.

Byte av ideologisk etikett är ett steg i att bredda partiet och vinna nya väljargrupper. Partiledaren Jimmie Åkesson har dock uppgett att nationalismen kommer att vara lika viktig som tidigare. Kritiken mot invandring och mångkultur består.

Mansdominerat parti

Under kongressens första dag återvaldes Jimmie Åkesson till partiledare och partistyrelsen utvidgas med flera ledamöter, varav tre nya kvinnliga.

SD förblir dock mansdominerat. Åtta av tio ombud på kongressen är män. Fördelningen var liknande även vid Landsdagarna 2009.