Rättegången mot mutåtalade Ilkka Kanerva inleddes på måndag morgon. Foto: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Kanervarättegång: Var gåvor för 56 000 euro mutor?

Fyra affärsmän bidrog till Ilkka Kanervas 60-års middag och stödde hans valkampanj 2007. Nu kräver åklagaren Jukka Rappe att Kanerva döms för grovt tagande av muta och åläggs betala 56 000 euro till staten.

Den för grovt mutbrott åtalade riksdagsmannen Ilkka Kanerva (Saml) sade sig vara lättad när han kom till Helsingfors tingsrätt och togs emot av ett rekordstort pressuppbåd.

– Det är en lättnad att frågan äntligen behandlas, förklarade Kanerva.
När reportrar frågade om hans agerande i egenskap av styrelseordförande för Egentliga Finlands förbund blev Kanerva förgrymmad.
– Jag tror att de flesta människor känner mig för helt andra saker än planerings- och markanvändningsfrågor som jag ärligt sagt behärskar illa.

Ilkka Kanerva åtalas för grovt tagande av muta. Åklagaren Jukka Rappe anser att valbidrag som Kanerva fick 2007 och bidrag för att ordna en stor 60-års supé året därpå var att betrakta som mutor. Åklagaren kräver att Kanerva betalar den olagliga förmån han fått till staten, sammanlagt 56 000 euro.

De fyra affärsmännen Kyösti Kakkonen (Tokmanni Oy), Toivo Sukari (Maskun kalustetalo Oy), Arto Merisalo (Novabolagen) och Tapani Yli-Saunamäki (Novabolagen) står åtalade för grovt givande av muta.
Yli-Saunamäki som parallellt åtalas för konkursbrott i en annan process hälsade glatt på sina vänner då de i tur och ordning gick genom säkerhetskontrollen. Yli-Saunamäki har tidigare sagt att han raderat alla gamla namn ur sin mobil och att han nu ska skaffa sig nya vänner. I går dög de gamla vännerna bra.
Affärsmannen Kyösti Kakkonen hälsade också på de medåtalade och konstaterade "Jaha, hela skurkgalleriet är på plats".

Åtalet ansåg Kakkonen vara så befängt att han misstänkte att åklagaren är paranoid.

Bevis finns
I sin plädering sade statsåklagare Jukka Rappe att målet är ganska enkelt eftersom alla parter är överens om vad som hänt, de fyra affärsmännen gav Ilkka Kanerva valbidrag och andra förmåner för cirka 56 000 euro.
– Den första fråga man måste ställa sig i ett mutmål är om mottagaren har inflytande och makt att agera på ett sätt som givaren önskar? Svaret är ja.
– Nästa fråga gäller givaren, har han ett betydande ekonomiskt intresse? Svaret är åter ja, givarna har haft stora byggnadsprojekt på gång som gått över kommungränser. Därför har landskapsförbundet kunnat påverka planeringen.

Jukka Rappes sista fråga gällde om mutan varit ekonomiskt betydelsefull för mottagaren. Också i det fallet svarade han ja och underströk att det i mutfall är vanligt att gåvan utåt ser laglig ut.

– Mutor betalas inte i en kappsäck full med pengar. I detta fall var mutan valbidrag och en födelsedagsmottagning. I bakgrunden fanns ett nätverk av affärsmän som höll ihop och umgicks socialt. Också det är typiskt för mutbrott.

Rappe förutspådde att försvaret kommer att hävda att Kanerva inte kände till de fyra affärsmännens projekt och att de i sin tur inte kände till Kanervas ställning på landskapsförbundet.

– I ett mutfall behövs inte ett konkret projekt som givaren vill påverka. För fällande dom räcker det att Ilkka Kanerva hade en tjänsteställning som gjorde att han kunde påverka beslut i en riktning som de fyra affärsmännen önskade. Därmed var mutan ägnad att påverka Kanerva. Om så också skedde i verkligheten saknar betydelse, ansåg Rappe.

Hundratals uppdrag
Ilkka Kanervas advokat Matti Manner påminde om att ingenting i riksdagsvalet 2007 var nytt.
– Kanerva har suttit i riksdagen i 37 år, också vid nio tidigare val fick Kanerva bidrag av människor som tycker att han gör ett värdefullt arbete och därför vill att han fortsätter som riksdagsman och gärna minister.
– Att utrikesministern uppvaktas på sin 60-års dag är naturligt. Ilkka Kanerva hade ingenting med arrangemangen att göra. Det var hans vänner som bokade salen, bjöd in gästerna och betalade notan.
– Ingenting av det här är på minsta sätt märkligt. För att åklagaren ska kunna driva ett mutmål behövdes en koppling mellan affärsmännen och Kanerva. Efter att ha letat bland alla Kanervas hundratals förtroendeposter lyckades åklagaren i sitt uppsåt, han hittade posten som styrelseordförande för Egentliga Finlands förbund.

Matti Manner frågade om åklagaren verkligen tror att affärsmännen stödde Kanerva för hans anonyma post på landskapsförbundet?
– Eller var det kanske snarare så att de stödde honom med helt lagliga, normala bidrag för att han under en lång karriär vunnit deras förtroende som minister, riksdagsman och idrottsledare?
– Om det här handlar om en muta måste åklagaren visa vilket byggnadsprojekt som man velat främja och att Kanerva haft kännedom om projektet och aktivt försökt påverka det. Något sådant kan åklagaren inte bevisa, ansåg Manner.

På tisdagen hörs de åtalade, bland dem Ilkka Kanerva. I ett senare skede ska bland annat kändisjournalisten Rita Tainola från Ilta-Sanomat vittna. Hon hörde till dem som tog initiativet till Kanervas 60-års middag i Helsingfors.

 

Gåvorna
• 20.11.2006 Valbyråns möbler 2 335 euro / Maskun Kalustetalo.
• 15.12 Försäljning av valböcker 3 500 euro / Nova Group, Maskun kalustetalo, Suomen Liikekiinteistöt.
• 6.2.2007 Valbidrag 9 101 euro / Tokmanni via Kehittyvien maakuntien Suomi.
• 21.2-17.3 Fyra valannonser i tidningen Turkulainen 2 961 euro / Nova Group.
• 2.3 Valbidrag till kampanjbyrån 2 000 euro / Maskun Kalustetalo.
• 8.3-19.12 Luncher, middagar 235 euro / Nova Group.
• 31.1.2008 Inbjudningskort 668 euro / Nova Group.
• 8.2 Suomen Suunta-seminarium 14 000 euro / Nova Kiinteistökehitys.
• 8.2 Pertti Jalonens kvintett 2 992 euro / Nova Kiinteistökehitys.
• 29.2 Suomen Suunta-seminarium 9 000 euro / Maskun kalustetalo.
 • 8.3 Tapani Kansas konsert + middag avec 289 euro / Nova Group.
• 10.3 Suomen Suunta-seminarium 9 000 euro / Maskun kalustetalo.
• 3.4-12.11 Middagar 194 euro / Nova Group.
• 31.12 Biljetter till backhoppning i Garmisch-Partenkirchen 450 euro / Nova Group.
• Summa 56 726 euro

Öronmärkta gåvor

I FNB artikel om etiska julklappar (Hbl 21.12) gest kunde man få uppfattningen att Kyrkans utlandshjälp gåvor inte kan öronmärkas till ett visst ändamål. De kan öronmärkas för tre ändamål: fattigdomsbekämpning, katastroffond och kvinnobank.