Foto: Tor Wennström.i har varit självständiga i hundratals år, varför kan vi inte vara det i fortsättningen också, frågar Thure Lindeberg på Pickala gård.

Fullmäktige redo köra över invånarna

Enligt Hbl:s enkät ser Sjundeå fullmäktige ut att rösta för en sammanslagning med Lojo, tvärtemot folkomröstningen där sjundeåborna sade nej. – Varför röstade vi om resultatet inte betyder något? frågar Thure Lindeberg, som vill se ett självständigt Sjundeå också i framtiden.

– Lojo ligger i helt fel riktning. Jag har bott i Sjundeå i hela mitt liv, men jag var rätt gammal när jag första gången besökte Lojo, säger Thure Lindeberg, företagare på Pickala gård.

Från Pickala är avståndet till Helsingfors centrum bara tio kilometer längre än till Lojo centrum. Härifrån pendlar man österut mot Helsingfors och därför är motståndet mot en sammanslagning med Lojo stort: I folkomröstningen i slutet av september röstade 80 procent av väljarna i Pickala och närliggande Störsvik mot en fusion.

– Varför frågar man om vår åsikt, om man inte lyssnar? Det är ju helt enkelt sjukt, säger Lindeberg när han får höra att det lutar mot att fullmäktige kör över resultatet från folkomröstningen.

Har hänt förr
Hbl har ringt upp alla ledamöter i Sjundeå kommunfullmäktige. Hur ska de rösta den 9 november – är de för eller emot en sammanslagning med Lojo och Nummi-Pusula?

Bakgrund
Har hänt förr
  • 63,5 procent sade nej till en fusion med Lojo och Nummi-Pusula i folkomröstningen i september.
  • Fusionsmotståndarna andades ut för en stund. Man trodde att det klara siffrorna skulle sätta stopp för planerna på en sammanslagning.
  • En närmare titt på historien hade ändå lönat sig. Fullmäktige har gått mot kommun-invånarna förr.
  • I Joutseno i Södra Karelen sade över 73 procent nej till en samgång med grannen Villmanstrand i en rådgivande folkomröstning 2007.
  • Trots det röstade kommunfullmäktige senare för en sammanslagning med rösterna 26–9.

Resultatet är att det väger ytterst jämnt mellan de båda lägren. Tio ledamöter säger att de röstar för en fusion. Elva ledamöter säger att de röstar mot en fusion.

Kvar blir sex ledamöter som inte vill säga hur de röstar, eller så har de ännu inte bestämt sig. Det är de här osäkra eller förtegna ledamöterna som avgör valet.

Hbl:s bedömning är att flera av de osäkra lutar åt ett ja till fusionen. De här gäller exempelvis två av ledamöterna på Sjundeå obundnas lista. Kari Vierinen tror inte på små kommuner, säger han till Hbl, och Mikael Westermarck betonar att ekonomin är viktig, ett argument som oftast använts av fusionsförespråkarna.

I Samlingspartiet, som är för en fusion, säger två ledamöter att de inte vet hur de ska rösta.

– Jag vill se vilket budskap kommunminister Henna Virkkunen har med sig när hon besöker Sjundeå nästa vecka, säger exempelvis Anna Paasikivi (Saml).

I SDP tvekar två ledamöter.
– Det är det tydliga resultatet i folkomröstningen som gör det svårt för mig. Men visste de som sade nej vilka följderna blir av nejet? säger Thea Oinonen (SDP).

Fusionsförespråkarna går nu mot folkomröstningens resultat.

– Realismen glömdes bort. Servicenivån kan bevaras bara genom en fusion med Lojo, säger Heikki Kaisla (Saml) om varför han inte följer resultatet från den rådgivande folkomröstningen.

Lojo också bra
Bland invånarna är inte diskussionen lika svartvit som bland politikerna.

– Jag röstade inte i folkomröstningen. Jag kunde inte avgöra vad som var klokast. Jag lutade ändå mot ett nej. Det handlar om att basservice kan äventyras om vi slås samman med Lojo, säger Arto Hujanen som bor i mellersta

Sjundeå nära tågstationen.
– Men å andra sidan gillar jag Lojo. Hellre Lojo än Kyrkslätt, trots att jag jobbar i Kyrkslätt och har bott där. Lojo erbjuder bättre möjligheter för barnens hobbyer, och bättre butiker, och exempelvis simhall, säger Hujanen för vilken självständigheten inte känns så viktig – han har bott i Sjundeå i bara fem år.

På Pickala Golf möter vi Iiro Koljonen.

– Fullmäktige, som folket har valt, ska rösta som de tycker att är bäst, säger Koljonen som antyder att folkomröstningen främst styrdes av känslor.

– Det handlar om att gå ihop nu frivilligt, eller med tvång senare.

Det är ändå inte en allmän sanning i Sjundeå. Merja Laaksonen (SFP) förespråkar en time out.

– Situationen är öppen med kommunreformen. Då är det bäst att vänta på regeringens riktlinjer, säger Laaksonen.

Läs mer i dagens Hbl.