Ingen granskar nya lånespelare

Låneförmedlare som Fixura och Lainaaja.fi står utanför myndigheternas övervakning. Men det är inget drömläge för företagen. Fixura i Vasa önskar både kontroll och branschetik.

Myndigheterna har hårdmarkerat företag som erbjuder snabblån utan säkerheter – kortfristiga lån till skyhöga räntor.

Men nya spelare som Fixura och Lainaaja.fi slipper bevakningen. Orsaken är att de inte lånar ut egna pengar. De ser bara till att det finns en fungerande miljö för lånen mellan främst privatpersoner.

Lånen anses ha samma status som lån mellan två vänner, även om avtalsparterna oftast är okända för varandra.

– Att ingen övervakar dem är en speciell situation, medger överinspektör Tuija Karsimus på Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Jeanette Samuelsson, styrelseordförande för Fixura, kan inte annat än hålla med. Vägen från företagsidén till det fräscha och luftiga kontoret ovanför en stormarknad i Vasa kändes onödigt lång, eftersom det inte fanns några färdiga definitioner för företagets verksamhet.

– Vi fick göra många förfrågningar till myndigheterna och själva ta initiativ till omfattande juridiska efterforskningar.

För att vara trovärdiga får det enligt Samuelsson inte finnas kryphål eller oklarheter. Hon och de övriga styrelsemedlemmarna lånar varken ut sina egna eller bolagets pengar. Fixura sköter marknadsföring, försäljning och kontakten mellan låntagare och långivare men har lagt ut pengahanteringen till ett företag och kreditkontrollen till ett annat.

Långivaren också utsatt
Fixuras vd Simon Sandvik önskar att myndigheterna så snabbt som möjligt tar sig an branschen. Han efterlyser bland annat regler för hur avgifterna och den verkliga räntan ska presenteras.

Myndigheterna har visserligen uppmärksammat det nya sättet att förmedla lån. Redan ifjol varnade Konsumentverket om riskerna med systemet.

– Nytt är att också långivaren är utsatt. Det kan bli en dyr process om låntagaren inte klarar av att betala lånet, säger Gunveig Planting-Visa, jurist på Konsumentverket.

Låntagarna är troligtvis riskkunder – de skulle söka lån till lägre ränta någon annanstans om deras kreditvärdighet vore hög. Om låntagarna inte kan betala kan långivarna förlora hela eller stora delar av sin insats.

Låntagarnas risker är de gamla vanliga. Räntorna är höga och lånen leder lätt till galopperande skulder. Själva låneförmedlingen verkar ändå hittills ha gått korrekt till.

– Vi har inte fått in klagomål på Fixura eller Lainaaja.fi. Inte heller nätdebatten visar på problem, säger Planting-Visa.

Expansionsplaner
Fixura tar kritiken med ro eftersom de anser att bolagets verksamhet är transparent. De som lånar pengar genom Fixura betalar mellan 6 och 32 procents ränta, plus avgifter.

Investerarna kan dela upp sina placeringar på flera låntagare. När till exempel en av tio låntagare inte klarar av sina amorteringar påverkar det bara långivarens avkastning till en del.

Kontakt med indrivningsbyrån hör till vardagen men enligt Sandvik är Fixuras statistik bra med tanke på verksamheten.

– När skulderna har gått till indrivning är knappa 16 procent obetalda efter tre månader.

Utmaningen är att balansera efterfrågan och utbud. Där kommer marknadsföringen in. Genom Googles tjänster går det att fokusera på dem som vill låna alternativt dem som är ute efter att placera pengar.

Företagsidén är en vinnare, anser Sebastian Norrgård som är försäljningschef och styrelsemedlem. I dag, ett år efter start, är över 1,2 miljoner euro utlånade via företaget.

– Om ett år ska det vara minst 10 miljoner. Vi har planer på att etablera oss i Sverige, sedan på andra ställen i Europa.

När Samuelsson och Sandvik började diskutera företagsidén för några år sedan var målet att skapa kassaflöde utan att själva bidra med något stort grundkapital. Sandvik har jobbat bland annat som bilförsäljare, Samuelsson som fastighetsförmedlare. Tradenomen Norrgård har sålt placeringstjänster.

De unga företagarna fick allmän rådgivning men inget finansiellt stöd när de startade eget.

– Orsaken var att vi inte sysslar med traditionell produktion. Men att bygga en internetplattform kostar också, säger Sandvik som därför är extra glad över att företaget fått med tunga namn i styrelsen