Foto: Lehtikuva

Namnet The Finns väcker debatt

Sannfinländarna tänker kalla sig The Finns på engelska, beslöt partiet i går. Får man verkligen kalla ett parti vad som helst? undrar en läsare. Är inte alla medborgare "Finns" på engelska, undrar en annan?

– Alla föreningar har rätt att ha engelska namn, men för att namnet ska bli officiellt krävs en stadgeändring, säger Markku Sundqvist, biträdande inspektör på Patent- och registerstyrelsen.

Det innebär att föreningen måste göra om sina stadgar och därefter skicka in dem för godkännande.

– Sannfinländarna har ännu inte hört av sig, säger Sundqvist. Om de vill ha namnet officiellt måste de vända sig till oss.

Vad tror du om namnet The Finns, det kan bli rätt missvisande på engelska?

– Eftersom de inte skickat in något förslag på stadgeändringar tar vi ingen ställning i frågan, säger Sundqvist.