Lasse Lehtinen. Foto: HBL/Tor Wennström.

Nästan 30 namn på SDP:s lista – ingen anses kunna slå Niinistö

Eero Heinäluoma, Lasse Lehtinen, Arja Alho, Liisa Jaakonsaari … Socialdemokraternas lista över potentiella kandidater till presidentposten växer varje dag. Professorn i statsvetenskap Lauri Karvonen tror ändå inte någon av dem kan utmana Niinistö.

På eftermiddagen i går fanns det nästan 30 förslag på SDP-kandidater som föreslås stå som utmanare till den i galluparna överlägsna Sauli Niinistö (Saml).

– I det här skedet säger vi inget om vilka personer som har det starkaste stödet. Alla vet förstås vilka namn som varit starkt framme i offentligheten men listan växer hela tiden, säger förvaltningschefen Risto Salonen.

Det hetaste namnet har varit Eero Heinäluoma följt av Lasse Lehtinen.

Förutom dem har partimedlemmarna föreslagit följande personer: president Tarja Halonens make Pentti Arajärvi, ex-riksdagsledamoten och ministern Arja Alho, ex-arbetsminister Tarja Filatov, omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson, ex-utbildningsministern och Helsingforspolitikern Tuula Haatainen, Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Hallberg (inte partimedlem), ex-finansministern och riksdagens talman Eero Heinäluoma, ex-fackpampen och nuvarande arbetsministern Lauri Ihalainen, Europaparlamentariker Liisa Jaakonsaari, riksdagsledamoten och ex-biskopen Ilkka Kantola, ex-justitieminister Johannes Koskinen, tidigare Europaparlamentarikern och författaren Lasse Lehtinen, Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen, ex-statsminister Paavo Lipponen, riksdagsledamoten och tidigare Europaparlamentarikern Riitta Myller, fackordförande Mikko Mäenpää, redaktören och Europaparlamentarikern Reino Paasilinna, riksdagsledamoten och politikerdottern Heli Paasio, Europaparlamentarikern och pastorn Mitro Repo, fackordförande Tuire Santamäki-Vuori, tidigare justitieombudsmannen och riksdagsledamoten Jacob Söderman, tidigare ministern och Stakesdirektören Vappu Taipale, utrikesminister Erkki Tuomioja, författaren Kaari Utrio (inte partimedlem), finansministern och partiordföranden Jutta Urpilainen samt filosofen och Helsingforspolitikern Thomas Wallgren.

FAKTA
Klarhet i oktober-november
  • Tiden att föreslå SDP-kandidater går ut den 15 augusti. Därefter frågas de personer som har tio avdelningar eller 250 partimedlemmar bakom sig om de är redo att ställa upp.
  • Den 22–28 augusti ordnas en rådgivande nätomröstning, den 1–9 september en motsvarande postomröstning om de kandidatnamn som ställt sig till förfogande.
  • Både SDP och Centern lanserar sina slutliga kandidater senast i oktober–november. Valets första omgång äger rum den 22 januari 2012.

Av dem har åtminstone Tuomioja och Liikanen redan meddelat att de inte ställer upp.

Frustration på fältet

En snabb förfrågan bland partidistrikten visar att det råder en viss irritation över att allting fortfarande är öppet.

"Vi skulle önska att det redan fanns bekräftade namn som man kunde ta ställning till" säger en av de partiaktiva som hinner besvara Hbl:s fråga.

Flera uttrycker frustration över att riksdagens talman Eero Heinäluoma, som av många ansetts vara den sannolika kandidaten, inte själv bekräftat om han ställer upp.

"Det ryktas nu att han eventuellt inte tänker ge sig med i spelet." säger en aktiv.

Av de två huvudnamnen verkar Heinäluoma ha ett något starkare stöd än Lehtinen. Och säger den garvade politikern Heinäluoma nej är det inte nödvändigtvis Lehtinen som är partimedlemmarnas näst bästa alternativ, trots att han eventuellt kunde tilltala en bredare massa utanför SDP:s läger.

"Då är ett namn som Pekka Hallberg värt att överväga", säger en partiaktiv.

En annan efterlyser ett starkt och klart kvinnonamn.

"Tuula Haatainen skulle vara en bra kandidat."

Sen nominering normalt

Den kritik som framförts mot att SDP dröjer med att nominera sin kandidat lystrar Salonen inte till.

– Det är helt normalt att vänta till oktober-november. Så gjorde vi med Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari och Tarja Halonen. Och det gick ju bra ändå.

Men sent eller tidigt – spelar egentligen ingen roll. Lauri Karvonen, professor i statsvetenskap, tror nämligen inte att de gamla maktpartierna Centern eller Socialdemokraterna har någon chans mot Niinistö. Hans stöd är så överlägset att partierna verkar ha svårt att få fram en kandidat som är redo att ställa upp som sannolik förlorare. Presidentvalet ger visserligen synlighet som är attraktiv för de små partierna. Men när det gäller de traditionella maktpartierna ger de sig in i presidentspelet för att vinna, inte för att synas.

– I dag tyder ingenting på att någondera kan utmana Niinistö och därför har de svårt att få fram kandidater. Av SDP:s starka namn tror jag inget är ett sådant som kan slå Niinistö.

Att det verkar råda så stor motvillighet bland partiledarna att ställa upp är också problematiskt.

– Det är inte bra för demokratin om inte partierna är engagerade i presidentvalet. Motvilligheten att ställa upp kan också ses som ett tecken på att presidentposten inte anses attraktiv, säger Karvonen.

Ska man tro Yles gallup är det Sannfinländarnas Timo Soini, inte heller han särskilt taggad på att ställa upp, och Niinistö som står som de sannolika kandidaterna i en eventuell andra omgång. Hur de slutliga stödsiffrorna utfaller vet naturligtvis ingen, men intressant är att Sannfinländarna lyskraftiga partiledare tar ett stöd på över 20 procent i riksdagsenkäterna. Som presidentkandidat landar han på elva procent.

– Folk är väldigt inriktade på Niinistö, konstaterar Karvonen.