Arkivfoto: Karl Vilhjálmsson. Atte Sjövall har renoverat den nya lägenheten de senaste tre veckorna. Då han och flickvännen bestämde sig för att flytta ihop kändes bostadsköp som det bästa alternativet.

Stopp för höjning av räntenivån

Låneräntorna har stigit de senaste månaderna, men det har inte påverkat folks vilja att ta bostadslån. Nu är det antagligen slut också på räntehöjningen.

Räntorna på bostadslån har efter de två senaste årens rekordlåga notering sakta men säkert krupit upp, men nu är det antagligen stopp. I dag kommer Europeiska centralbanken (ECB) att träffas för att diskutera det ekonomiska läget och räntenivån.

Styrräntan, som brukar ha en inverkan på bolånens referensräntor, har redan höjts två gånger under året, i april från 1,00 procent till 1,25 procent och i juni till 1,50 procent. Men ingenting tyder på att nya höjningar är att vänta den närmsta tiden.

– Det finns inga grunder för att de kommer att höja styrräntan nu, utan tvärtom är marknaden så pass osäker nu att det skulle ge fel bild, säger Kenneth Hägg som är bankdirektör för Sampo Bank i Borgå.

Hägg säger ändå att det är ganska klart att marknaden väntar sig någon form av höjning i slutet av året eller i början på nästa år. Tiina Helenius som är chefsekonom på Handelsbanken tror däremot att vi inte får se några räntehöjningar på länge.

– Vi har nu sett de höjningar som kommer. Styrräntan är nu på 1,50 procent och vår uppskattning är att den också om 24 månader kommer att vara 1,50 procent, säger hon.
Enligt Hägg är det främst ECB-chefen Jean-Claude Trichets uttalande som är intressant i dag.

– Det är intressant att se hur han uttrycker sig, och därifrån brukar man sen tolka hur ECB tänker och vad de tänker göra i fortsättningen.

Fortfarande en låg nivå
Att ECB:s styrränta hålls oförändrad innebär att euribor-räntorna inte kommer att röra på sig i någon högre grad. 12 månaders euribor, som är en av de populäraste referensräntorna för bostadslån, låg mellan andra halvan av 2009 och första halvan av 2010 på nivån 1,20–1,30 procent. Den har nu sakta krupit upp till ungefär 2,20 procent och där kommer den enligt Hägg antagligen att hållas en tid.

– Den här nivån kommer vi nog att ha ganska länge på marknaden. Om man tolkar Trichet på det viset att en räntehöjning kan bli möjlig i slutet av året, kommer förstås också euriboren att sakta stiga med den, säger Hägg.

Trots att räntorna stigit är de fortfarande på en låg nivå. För bara tre år sedan låg den genomsnittliga bolåneräntan på ungefär 5,50 procent. Det här gör att människor inte är särskilt rädda för att ta lån. Enligt statistik från Finlands Bank lyfte hushållen i Finland i juni nya bolån för 2 miljarder euro. Det är lite mera än vad de gjorde i fjol då räntorna var lägre. Varken Kenneth Hägg eller Tiina Helenius har märkt att viljan att ta lån skulle ha minskat trots att räntorna stigit en del.

– Bostäderna går åt, det ser man bara på det höga bostadspriset att det finns en efterfrågan. Med de här räntenivåerna tycker männi- skor nog ännu att det är lockande att äga bostad, säger Helenius.

Bolånet oroar inte
En som nyligen tagit bostadslån för att köpa första bostaden och flytta ihop med flickvännen är Atte Sjövall. Han tycker inte att det har varit så farligt att ta bostadslån.

– Först stressade jag mycket och funderade om vi borde hyra först. Men då vi tittade på hur höga hyrorna var tänkte vi att vi lika bra kunde köpa lägenhet, säger Sjövall.

Det som oroade mest inför köpet var pratet om att bostadsbubblan skulle spricka och att priserna skulle gå ned. Men när köpet väl var gjort försvann också oron. Sjövall har en årsränta på ungefär 2,30 procent vilket är ungefär det samma som genomsnittet i Finland. Han oroar sig inte alltför mycket för att räntorna skall gå upp.

– Antagligen går det uppåt, men lägenhetsvärdet stiger ju antagligen också, säger han.

Till på köpet har Sjövall som första- bostadsköpare haft möjlighet att ta ett så kallat BSP-lån. Det här innebär att om räntan överstiger 3,80 procent så kommer staten emot med ett 70-procentigt räntestöd på den överstående delen. Sjövall tycker också att räntorna är rätt låga nu.

– Mina föräldrar berättade att när de köpte mitt barndomshem så var räntan 15 procent. Om de klarade av den räntan då skall jag nog klara av min ränta nu också.