Finarbete. Jarrah Straker avlägsnar de delar som inte går att använda på hästen. Foto: Kristoffer Åberg

Många säljer hellre än slaktar hästen

Slakt är det mest etiska och ekologiska alternativet för att göra sig av med en häst. Trots det slaktas endast en fjärdedel av hästarna i Finland. Samtidigt är det vanligt att hästägare försöker sälja bort hästar billigt i stället för att avliva dem eller föra dem till slakt.

Tidigt på morgonen anländer en hästtransport till slakteriet Vainion teurastamo i Orimattila. Med i transporten finns två hästar som ska få gå vidare till grönare betesmarker.

– Vi måste ta emot hästarna på morgonen. De är så känsliga djur att de annars känner på doften att allt inte står rätt till. Till exempel andra djur så som får kan man låta övernatta här, säger Miikka Depner som är delägare och vd för slakteriet.

Den här morgonen var det meningen att fyra hästar skulle avlivas, men en ägare avbokade och en annan dök aldrig upp.

– Det här ett stort problem för oss. Man vet aldrig om människor som bokat tid dyker upp. Ibland har vi tagit hit personal som stå helt sysslolösa eftersom hästen aldrig kommer.

En orsak till att hästar slaktas som planerat är att de sålts vidare. Depner berättar att man på olika försäljningsspalter kan se annonser där det står att hästen är inbokad för slaktning och att man försöker få den såld före det.

– Om en häst är slaktmogen borde man förstå att den inte skall säljas vidare, säger Depner.

Det behövs ansvarsfulla ägare

Enligt Helina Ylisirniö, verksamhetsledare på Finlands djurskyddsföreningars förbund, har det blivit ett stort problem att hästar säljs billigt vidare till människor som inte har beredskap att sköta om dem.

– Det är dåligt för hästen om den blir en sorts vandringspokal som bara säljs vidare i stället för att den avlivas. I värsta fall säljs den vidare utomlands, vilket kan resultera i onödigt lidande för hästen.

Om en häst skall säljas vidare är det viktigt att den går till ansvarsfulla ägare. Övriga alternativ är att den slaktas eller avlivas, men de här alternativen innebär också en del kostnader för hästägarna.

– Hästen är ett djur som det kostar mycket att hålla, men det kostar också att göra sig av med den.

Lågt pris på hästkött

De vita och kliniska väggarna inne i slakteriet i Orimattila oroar den ena av hästarna. Slakteriarbetaren Jarrah Straker lugnar hästen medan hans kollega Niklas Kotamäki tar fram bultpistolen som ögonblickligen gör hästen livlös.

– Hästen tappas nu på blod för att slutföra avlivningen. Men redan nu är den helt utan medvetande och känner ingenting, säger Depner.

Slakt är det mest etiska och ekologiska valet om man vill göra sig av med sin häst, eftersom djuret då får en ny roll som livsmedel. Trots detta slaktas i dagsläget endast en fjärdedel av de hästar som avlivas i Finland i dag. En orsak är olika bestämmelser om att det inte får finnas läkemedel eller sjukdomar i djur som ska slaktas, men det finns också andra orsaker.

– Priset på hästkött är lågt. Det har gått ned mycket och man får helt enkelt inte så mycket för sin häst om man för den till slakt, säger Nina Lehmonen som är veterinär på Suomen hippos som är en centralorganisation för travsport och hästuppfödning i Finland.

Priset på hästkött är lågt på grund av att det sker en rätt stor import av hästkött till Finland. En del slakterier betalar ingenting för hästar medan andra betalar en liten ersättning. Det finns också väldigt få slakterier som tar emot hästar i Finland, vilket gör att transporterna kan bli långa och transportkostnaderna höga.

– Många ser också hästarna som husdjur och kan därför ha svårt att tänka på dem som mat.

Hon tycker också att man här kan märka en viss skillnad beroende på vad hästen används till.

– Travmänniskor är kanske lite mera bekväma med tanken att hästen kan slaktas, säger Lehmonen.

Helina Ylisirniö berättar att det i Sverige finns mobila slakterier också för hästar.

– Det skulle kanske vara enklare för ägarna om slakterierna kunde komma direkt till gården, säger hon.

Ingen större lönsamhet

Miika Depner på slakteriet i Orimattila tycker ändå att han märkt av att attityderna förändrats och att det blivit lite vanligare att man för hästen till slakteri.

– Vi får varje vecka en till fem hästar som ska slaktas. Människor har märkt att slakt är ett mer förmånligt och städat alternativ än att avliva och begrava själva.

Enligt Depner finns det en efterfrågan på slakterier som tar emot hästar, men det är ändå ingen större affärsverksamhet för dem.

– Det skulle behövas en jämnare tillgång. Vi vet inte om vi får en eller tre hästar från vecka till vecka.

Depner berättar också att de fina delarna alltid går att få sålda, men att de lite sämre delarna kan vara svårare.

– De duger till exempel till korvproduktion och hundmat.

I slakteriet i Orimattila har de delar som kan användas tagits tillvara och köttet förts in i kylrummet. Niklas Kotamäki som slaktat den ena av de två hästarna rekommenderar alla att fördomsfritt prova på hästkött.

– De som smakat tycker ofta att det är mycket gott.

inforuta
Hästar i siffror
  • I slutet av år 2010 fanns det cirka 75000 hästar i Finland.
  • Hästarnas antal ökar med cirka 2000 per år. År 2030 räknar man med att antal skall ha stigit till 140000.
  • Över 60 procent av hästarna används i trav, medan ungefär 26 procent är ridhästar och 13 procent är ponnyer.
  • Årligen avlivas cirka 4000 hästar i Finland, av dessa slaktades år 2010 cirka 1300 stycken.
  • Till Finland importeras årligen över en miljon kilogram hästkött.
  • Källa: Hippoliksen hevosklusteri – Suomalaisen hevosalan katsaus 2010

Alternativ för att avliva en häst
Det finns flera sätt att göra sig av med en häst, här är några:

1. Slakt
• Slakterierna tar emot hästen antingen gratis eller betalar en liten ersättning.
• Slakteriet står för alla andra utgifter, vilket bland annat arbetskraft, veterinär och avfallsavgift.
• Slakteriet säljer sen köttet vidare antingen direkt till butik eller till partihandel. Också andra delar av hästen kan tas tillvara.
• Hästägaren står för transportkostnaderna till slakteriet, vilka kan vara stort beroende på var man bor.

2. Avlivning
• En häst avlivas av veterinär. Vid nödfall kan också annan kunnig person, såsom till exempel en polis avliva hästen.
• Det är tillåtet att begrava sin i hela Finland med vissa begränsningar. Det finns också avstjälpningsplatser som tar emot djurkroppar mot en problemavfallsavgift som kan gå över 300 euro.
• Begravningen måste följa jord- och skogsbruksministeriets direktiv. Bland annat måste kroppen täckas av en meter med jord. Det kan också tillkomma kommunala bestämmelser.
• Det krävs tillstånd för att begrava en häst också om det sker på egen gård.
• Allt från veterinär till tillstånd kostar pengar. Utgifterna kan lätt stiga till 300 euro och uppåt.

3. Kremering
• I Mäntsälä finns Finlands enda djurkremering som tar emot hästar.