Marja Jaakola är en av Nagus mest trogna sommargäster. Foto: Cata Portin

Sommarboende spenderar miljarder varje år

Många byar nära hav och sjöar lever upp under sommarmånaderna. Då kommer sommargästerna, och nu för tiden stannar de allt längre – i medeltal 83 dagar per år.

I Finland sysselsätter fritidsboendet 90000 personer direkt eller indirekt, visar Arbets- och näringsministeriets utredning. De flesta jobbar i dagligvarubutiker (26700) eller med byggande och reparationer (25500).

Fastän de som har stuga är borta största delen av året skapar de jobb för lokalbefolkningen året om. Tack vare sommarmånaderna kan butiker överleva på orter där det annars inte skulle löna sig – till exempel i Nagu.

Läs mer i söndagens Hbl.

Fakta: Den genomsnittliga stugägaren...
• Hade 18 gäster i fjol.
• Körde 1055 kilometer under tiden på stugan.
• Bodde 83 dagar på sommarstället.
• Har 140 kilometer mellan hemmet och stugan.
• Reparerade för 2200 euro.
• Arbetade 22 dagar själv eller med talkohjälp.
• Har ägt stugan i 19 år.
• Har en 61 kvadratmeter stor huvudbyggnad.
• Hade 2,5 personer boende på sommarstället.

Fakta: Stugorna skapar 90 000 jobb
• Fritidsboendet sysselsätter 90 000 personer i hela landet inom dagligvaruhandel, nybyggen och reparationer, resande, fastighetsaffärer, skatter och avgifter och inköp av tjänster.
• Sommargästerna spenderar 7,4 miljarder euro om året på dagligvaror (2 miljarder), större varor (430 miljoner), nybyggen (1,2 miljarder), resor (1,6 miljarder), fastighetsaffärer (790 miljoner), skatter och avgifter (490 miljoner), reparationer (760 miljoner) och andra tjänster (150 miljoner).