Namnbråket i Väståboland till domstol

Åtminstone tre besvär lämnas in efter stadsfullmäktiges beslut i juni att Väståbolands stad ska bli Pargas stad.

Två besvär har lämnats in till Åbo förvaltningsdomstol, ett tredje besvär kommer att lämnas in under veckans gång.

Enligt uppgifter till Yle gäller besvären fel i själva fullmäktigebehandlingen, och att beslutet strider mot samgångsavtalet på sex år där det står att staden heter Väståboland.

Riksdagens justitieombudsman kommer också att kontaktas i frågan.