Även om alla invandrare skulle sysselsättas så skulle det inte räcka, säger Markku Lahtinen på Helsingforsregionens handelskammare. Foto: Colourbox

"Regeringen skrev tandlöst om arbetsinvandring"

5000 för få kommer ut på arbetsmarknaden i södra Finland varje år. Arbetskraft från andra länder behövs, men regeringsprogrammet gör inget åt saken, tycker Helsingfors handelskammare.

I regeringsprogrammet står bland annat att behovsprövningen för arbetskraft ska vara kvar. Innan ett företag kan rekrytera utomlands måste det utreda om det finns en arbetslös i Finland som kan ta jobbet. Det här systemet borde slopas, säger Markku Lahtinen på Helsingforsregionens handelskammare.

– Det saktar ner processen och kostar extra. Företagen som letar arbetskraft från utlandet har nog koll på arbetskraftsutbudet ändå. Även om det finns arbetslösa med rätt yrke vill de inte alltid ha jobbet och har inte alltid tillräcklig yrkeskunskap, säger Lahtinen.

Regeringsprogrammet innehåller bra skrivningar om att hitta jobb för de invandrare som redan finns i Finland, säger Lahtinen. 

– Men även om alla invandrare skulle sysselsättas så skulle det inte räcka. Regelrätt arbetskraftsinvandring nämns bara en gång i regeringsprogrammet, och man får leta efter initiativ med ljus och lykta.

Lahtinen tycker att de finländska myndigheterna borde samarbeta med vissa målländer därifrån många flyttar till Finland för att jobba. Visumreglerna är okej, men byråkratin borde bli enklare.