Nye chefredaktören Jens Berg. Foto: Lehtikuva/Roni Rekomaa.

”Mer mediesamarbete behövs i Svenskfinland”

– Mediehusen i Svenskfinland kan samarbeta mera. På sikt är det rentav en nödvändighet, säger Jens Berg som blir ny chefredaktör på Hbl i höst.

Vid tvåtiden i går stegade Jens Berg, 41, in på Hufvudstadsbladets redaktion på Mannerheimvägen i sällskap med KSF Medias styrelseordförande K-G Bergh och vd Henrik Johansson. ”Vem är det?” hördes någon viska – en situation som Jens Berg förutspått timmarna innan:

– Jag är något av en doldis. Om det hade ordnats vadslagning om vem som ska leda Hbl hade jag säkert haft höga odds, säger han med ett brett leende.

Berg kallar sig ett oskrivet blad i rollen som tidningsmakare. Med undantag för ungdomsårens frilansande för Vasabladet har han ingen erfarenhet av tidningsmakeri.

– Det är min akilleshäl, och jag kommer att börja med att lära mig hantverket. Samtidigt är likheterna mellan mitt nuvarande jobb och mitt kommande fler än olikheterna, säger han.

Om vi ska tro på journalisterna på Yle är det en omtyckt och skicklig ledare Hbl får. Berg beskriver sig som en coachande chef som gillar öppenhet och delaktighet. Han är också en påhittig siffernörd, som älskar exceltabeller och listor.

– Jag är målinriktad. Om jag inte vet vart jag är på väg blir jag bångstyrig och envis, säger han och lägger in en prilla.

Jag kommer att gå in med fräscha ögon och ifrågasätta arbetsmetoder och strukturer: Är det här det vettigaste sättet att jobba på?

Berg kommer närmast från svenska Yle och posten som innehållschef för Fakta och fiktion. Han är också ställföreträdande direktör för verksamheten, det vill säga Annika Nyberg Frankenhaeusers högra hand.

Yle tampas med sparkrav och nedskärningar. Är det därför du byter arbetsplats?

– Nej, absolut inte. Jag lämnar inga brända broar efter mig. Men att bli chefredaktör för Hbl är ett erbjudande man inte tackar nej till om man vill jobba som journalist på svenska i Finland.

Ledningen för KSF Media beskriver Berg som ”den trovärdiga ledare” koncernen behöver för sitt flaggskepp Hbl.

– Branschen står inför stora förändringar och den nya chefredaktören måste vara en modig förnyare av såväl strukturer, arbetsmetoder som prioriteringar, säger styrelseordförande K-G Bergh.

Exakt vad det betyder vill Jens Berg inte gå in på i det här skedet – det är ”på tok för tidigt”, säger han – men att han inte skyggar för att gå vidare i utvecklingsarbetet står klart.

– Jag kommer att gå in med fräscha ögon och ifrågasätta arbetsmetoder och strukturer: Är det här det vettigaste sättet att jobba på? När man står inför stora innehållsliga och ekonomiska utmaningar finns det en risk för att man börjar spela för säkert och köra mitt på vägen. Ändå det är just i det läget man måste vara modig.

Nya lösningar

Ledningen för KSF Media ser Bergs erfarenhet av etermedierna som hans stora styrka:

– Med Jens Berg knyter vi nu ett kunnande i att jobba i många kanaler till oss, säger K-G Bergh.

Jens Berg ska också leda det ”redaktionella samarbetet”. Både han och vd:n Henrik Johansson uppger att det inte finns några dolda agendor om sammanslagningar men understryker samtidigt behovet av fördomsfrihet och nya lösningar.

– Vi är öppna för allt, inget kan vara uteslutet, säger Johansson.

Berg talar sig varm för mer samarbete både inom och mellan de svenska mediehusen.

– Vi ska samarbeta där det är möjligt. Det gäller såväl inom KSF Media som med HSS Media och svenska Yle. Det hotar varken konkurrensen eller mångfalden.

I Bergs uppdrag ingår även att öka Hbl:s lönsamhet ”på sikt”. Han ärver kravet på ett plus minus noll-resultat av företrädaren Hannu Olkinuora med den skillnaden att Bergs uppdrag inte är kopplat till en bakre deadline i form av ett uttalat årtal.

profil
Jens Berg
 • Bakgrund:
  Född i Vasa, bor nu i Kyrkslätt. Politices magister från Åbo Akademi. Har jobbat på svenska Yle sedan 1995, de senaste åtta åren i olika chefspositioner.
 • Familj:
  Hustru Ann-Marie Rosenqvist-Berg, barnen Marek (10), Samuel (8) och Yolanda (6).
 • Gör på fritiden:
  Fiskar och spelar golf. Lagar gärna mat.
 • Favoritmat:
  Egen fångad fisk.
 • Dricker till det:
  Vitt vin, ja, vad som helst utom surmjölk.
 • Lyssnar på:
  Heavy från 80-talet.
 • Bästa film:
  Smoke
 • Läser just nu:
  Ingrid Betancourts Även tystnaden har ett slut och när den blir för jobbig: Johan Theorins Blodläge
 • Uppskattar:
  Öppenhet och ärlighet. Och ensamma stunder.
 • Ogillar:
  Dolda agendor.
 • Om Hbl:
  Finns ingen anledning att frångå J-M Janssons definition av tidningens fyra roller: lokaltidning i södra Finland, finlandssvenk rikstidning, den svenska rösten mot det finska Finland och nordens titthål in i Finland.

– Det är jättesvårt att bringa lönsamhet i medier på svenska i Finland. Om regeringen dessutom inför moms på tidningar ändras förutsättningarna ytterligare. Jag är ändå övertygad om att papperstidningen överlever, den kommer bara att se annorlunda ut i framtiden.

När det gäller rollen som opinionsbildare kommer Berg att hålla en låg profil, åtminstone till en början.

– Jag tycker om att skriva, och kommer säkert att skriva lite mer än Hannu Olkinuora. Men en publicist och opinionsbildare i traditionell mening blir jag knappast.

Den rollen innehas i stället av biträdande chefredaktören Marit af Björkesten som fortsätter leda och utveckla Hbl:s roll i samhällsdebatten.

– Vi är mycket nöjda med den arbetsfördelningen, säger styrelseordförande K-G Bergh.

Också avgående chefredaktör Hannu Olkinuora ser positivt på sin efterträdare:

– Ett jättebra val. Hbl ska lägga in en ny växel och Jens Berg svarar väl emot det behovet.