Jens Berg blir ny chefredaktör på Hbl i höst

– Det är ett erbjudande man inte tackar nej till om man vill jobba som journalist på svenska i Finland, säger Jens Berg, 41, om nyheten att det är han som ska lotsa Hbl in i framtiden. I dessa minuter träffar han för första gången redaktionen på Hbl.

Jens Berg kommer närmast från svenska Yle där han är innehållschef för Fakta och fiktion. Han är också ställföreträdande direktör för svenska Yle, alltså direktör Annika Nyberg Frankenhaeusers högra hand.

Ändå kallar han sig själv "doldis" och "oskrivet blad":

–  Om det hade ordnats  vadslagning om vem som ska leda Hbl hade jag säkert haft höga odds, säger han med ett brett leende.

Av ledningen för KSF Media beskrivs Berg som "den trovärdiga ledare" koncernen behöver för sitt flaggskepp Hbl.

– Branschen står inför stora förändringar och den nya chefredaktören måste vara en modig förnyare av såväl strukturer, arbetsmetoder som prioriteringar, säger  KSF Medias styrelseordförande K-G Bergh.

Exakt vad det betyder vill Jens Berg inte gå in på i det här skedet – det är "på tok för tidigt", säger han – men att han inte skyggar för att gå vidare i utvecklingsarbetet står klart.

– Jag kommer att gå in med fräscha ögon och ifrågasätta arbetsmetoder och strukturer: Är det här det vettigaste sättet att jobba på? När man står inför stora innehållsliga och ekonomiska utmaningar finns det en risk för att man börjar spela för säkert och köra mitt på vägen. Ändå är det just i det läget man måste vara modig.

I Bergs uppdrag ingår även att öka Hbl:s lönsamhet "på sikt". Han ärver kravet på ett plus minus noll-resultat av företrädaren Hannu Olkinuora med den skillnaden att Bergs uppdrag inte är kopplat till en bakre deadline i form av ett uttalat årtal.

– Det är jättesvårt att bringa lönsamhet i medier på svenska i Finland. Om regeringen dessutom inför moms på tidningar ändras förutsättningarna ytterligare. Jag är ändå  övertygad om att papperstidningen överlever, den kommer bara att se
annorlunda ut i framtiden.

Berg har med undantag för ungdomsårens frilansande för Vasabladet ingen erfarenhet av tidningsmakeri. 

– Det är säkert min akilleshäl, och jag kommer att börja med att lära mig hantverket, säger han.

Den som känner Berg vet ändå att han är en skrivglad och fyndig journalist som alltid återvänder till ordet, alltings ursprung.

– Jag tycker om att skriva, och kommer säkert att skriva lite mer än Hannu Olkinuora. Men en publicist och opinionsbildare i traditionell mening blir jag knappast.

Den rollen innehas i stället av biträdande chefredaktören Marit af Björkesten som fortsätter leda och utveckla Hbl:s roll i samhällsdebatten.

– Vi är mycket nöjda med den arbetsfördelningen, säger styrelseordförande K-G Bergh.

Och tillägger att KSF Media väljer att se Jens Bergs erfarenhet från etermedia som hans styrka:

– Dagens teknik skapar nya förutsättningar. Papperstidningen kommer att vara en viktig del av vårt utbud också framledes men majoriteten av våra läsare kommer i framtiden att följa med oss via digitala media. Med Jens Berg knyter vi nu  ett kunnande att jobba i många kanaler till oss.

Också avgående chefredaktör Hannu Olkinuora ser positivt på sin efterträdare:

– Ett jättebra val. Hbl ska lägga i en ny växel och Jens Berg svarar väl emot det behovet.

Kyrkslättsbon Berg börjar i oktober.

Läs mer om Jens Berg och hans tankar kring framtidens Hbl i morgondagens tidning.