Foto: Hbl-arkiv/Niklas Tallqvist

Gestrin kan bli Folktingets nya ordförande

Riksdagsledamoten Christina Gestrin (SFP) blir sannolikt ny ordförande för Folktinget efter Anna-Maja Henriksson.

SFP för fram Christina Gestrin som sin kandidat. 

-Hon har erfarenheten som krävs när många viktiga frågor, till exempel uppföljningen av Ahtisaarigruppens arbete, är aktuella. Folktinget behöver en erfaren parlamentariker som ordförande, säger Carl Haglund som leder SFP-gruppen i Folktinget.

Valet sker på Folktingets extra session i september. Ordförandeposten är vikt för SFP som har den överlägset största andelen av Folktingsmandaten. Några andra SFP-kandidater har inte anmält intresse. 

Anna-Maja Henriksson (SFP) har varit ordförande sedan 2009, men lämnar posten eftersom hon blivit justitieminister. Vice ordförande Steven Frostdahl (SDP) sköter hennes uppgifter tills den nya ordföranden är vald.