Lehtikuva/AFP

Svårt få asylstatus i Finland

Offer för familjevåld, våldtäkter och långvarigt hot har inte fått asylstatus i Finland visar Hbl:s genomgång av verkligheten bakom olika uppehållstillstånd.

I fjol sökte 4 018 personer asyl i Finland. Bara 181 personer beviljades regelrätt asylstatus. De flesta av de drygt 1 700 som fick positivt beslut fick det som kallas alternativt skydd (fi. toissijainen suojelu, direkt översatt sekundärt skydd) eller humanitärt skydd.

När Sannfinländarna och andra kritiserat det som anses vara alltför slapp invandringspolitik i Finland är det just andra tillstånd än asyl man pekat på. Logiken är att ifall någon inte uppfyller asylkriterierna utan "bara" behöver det som uppfattas som andrahandsskydd så handlar det antagligen om människor som egentligen inte behöver skydd.

Fel, säger Flyktingrådgivningens verksamhetsledare Eva Lindberg.

De som efter mycket noggrann – och vanligtvis utdragen – prövning får stanna med tillstånd har alltid goda orsaker bakom sin flykt: krig, konflikt, miljökatastrof, förföljelse, människorättskränkningar …

– Det är aldrig på lätta grunder någon får stanna. Processen i Finland är mycket noggrann.

Men Lindberg är oroad över diskussionsklimatet i Finland.

– Det är bra med diskussion men det är illa när det sprids information som inte är fakta. Det är också olyckligt då politiker pratar om att det "väller" in flyktingar och att Finland har "för lös invandringspolitik". Vi är redan väldigt strikta och den riktiga frågan är om vi skärpt lagen för mycket.

Läs mer i måndagens Hbl.