Wallin: Arbetsseger om Nylands brigad

Skrivningen om beväringsutbildning på svenska är en viktig markering i regeringsprogrammet, säger blivande försvarsministern Stefan Wallin.

– Med tanke på hur mycket försvaret måste spara är skrivningen en arbetsseger för SFP, sade Wallin i sitt tal till SFP:s partidag för en stund sedan.

Försvaret ska spara 200 miljoner euro. I det nya regeringsprogrammet står att den svenskspråkiga beväringsutbildningen ska tryggas på det sätt som lagen förutsätter. Det betyder att det ska finnas ett svenskspråkigt truppförband, men inte nödvändigtvis att det måste finnas en egen svenskspråkig brigad.

Om Natoskrivningen säger Wallin:

– Dörren är stängd, men inte låst.

Det syns att sex partier kompromissat. Regeringsprogrammet erkänner fakta: att Finland samarbetar med Nato. Å andra sidan  ska ingen ansökan om medlemskap beredas under Wallins tid som försvarsminister, även om möjligheten bevaras.