SU vill ha könsneutral äktenskapslag

Kristdemokraterna för tillbaka Finland till medeltiden, säger Svensk ungdom, som tänker jobba för en könsneutral äktenskapslag.

–  Vårt nästa mål är att få en könsneutral äktenskapslag och det kommer vi att ta upp med justitieministern, säger SU:s ordförande Fredrika Åkerö i ett pressmeddelande.

–  Jag undrar vad Kristdemokraterna tillför regeringen. Om deras viktigaste prioriteringar är att se till att äktenskapslagen inte förändras och att abortlagen granskas ser jag inte vad de tillför regeringen. Jag ifrågasätter starkt KD:s syn på individen, säger Åkerö.

Blivande justitieministern Anna-Maja Henriksson säger att SU är välkomna till ministeriet på diskussion då hon tillträtt. Den könsneutrala äktenskapslagen kom inte med i regeringsprogrammet.

-Men det hindrar inte till exempel att en riksdagsledamot gör en lagmotion om saken, säger Henriksson.

SU:arna är nöjda med att studiestödet indexbinds, men tycker det borde ha skett 2012 och inte först 2014.