Foto: Leif Weckström

Henriksson vill vara hela Svenskfinlands minister

Det är skönt att landa på ett ministerium som Justitieministeriet, säger Anna-Maja Henriksson (SFP). Hon kommer att möta många utmaningar. En är att rättegångarna i Finland är för långa.

Anna-Maja Henriksson fick inte mycket sömn natten efter att SFP valde henne till en av sina ministrar. Den blivande justitieministern låg och funderade, och en ledstjärna kristalliserade sig:

-Man måste satsa på förebyggande arbete för att minska problemen med kriminaliteten, sade hon i sitt tal till SFP:s partidag i Esbo.

Henriksson säger att hon vill vara hela Svenskfinlands minister och hela Finlands justitieminister.

Inom rättspolitiken är många områden viktiga för SFP.

-Vi tar tag i kampen mot människohandel. Faderskapslagen ska förnyas. Och så vidare och så vidare, säger Henriksson.

Hon kommer antagligen att avstå från ordförandeskapet i Folktinget när hon blir minister.